ARCTIC DEVELOPMENT PLATFORM

Med Arctic Developement Platform kan kompetanse og ferdigheter utvikles i bedriften på en kostnadseffektiv måte, helt uavhengig av tid og sted. Medarbeiderne kan ta kurs når som helst og hvor som helst på enhver enhet som kan kobles til internett. Plattformen kombinerer e-læring med prestasjonsledelse og gamification slik at all kompetanse som blir tilført fører til en varig endring i adferd og resultater. Plattformen kan leveres i profilen til Arctic Sales Development eller skreddersys profilen til deres egen bedrift, vi gir dere valgmulighetene, dere velger.

E-LÆRING OG KURSMODULER

Lag e-læring tilpasset din bedrift med et svært brukervennlig drag and drop grensesnitt. Som administrator kan du selv utforme komplette kursmoduler med video, powerpoint, tekster, tester, målsettinger, refleksjonsoppgaver, sertifiseringer og mye mer.

Du kan produsere kurs av hvilket som helst innhold og eller velge fra vår kursmeny med over 30 ferdige kursmoduler innen service, salg og ledelse. Du kan bruke profilen til ASD eller skreddersy alle modulene med bedriftens egen profil.

PRESTASJONSLEDELSE

Prestasjonsledelse er en ledelsesdisiplin som handler om å sette mål for resultater og adferd i bedriften, samt følge opp prestasjonene over tid.

I vår utviklingsplattform kobler vi e-læring med prestasjonsledelse slik at vi sikrer at læringen gir resultater og kan måles. Plattformen gjør det mulig å opprette, rangere og jobbe strukturert med KPI'er helt ned til den enkelte medarbeider. Gjennom å planlegge, gjennomføre og loggføre utviklingssamtaler får alle medarbeidere en strukturert og målbar oppfølging.

GAMIFICATION

Gamification handler om å engasjere brukere gjennom spillmekanismer og baserer seg på å trigge menneskets konkurranseinstinkt, samt våre ønsker om å nå mål og om å uttrykke oss selv.

I vår plattform måles læring, resultater og man får poeng for forskjellige utførte oppgaver. Man kan sammenligne sine egne reultater over tid og se hvordan man presterer i de teamene man er en del av. Gjennom visuelle uttrykk som poengtavler, diplomer, sertifiseringer og premier føler medarbeiderne seg sett, hørt og ivaretatt.

FÅ ET BILDE AV LÆRINGSFORMEN!

Alle våre kurs er bygd som mikromoduler som tar ca 15 minutter å gjennomføre. Hver modul inneholder en animert video, tekst, test, målsettinger eller refleksjonsoppgaver og til slutt en diplom. Micromoduler gjør det også mulig å gjennomføre trening rett før en bestemt oppgave, kjent som "Just In Time" prinsippet.

ØNSKER DU Å LÆRE MER? MELD DIN INTERESSE!

Vi har over 30 e-læringsmoduler i salg, service og ledelse. De kan brukes i deres egen e-læringsplattform eller i kombinasjon med vår populære utviklingsplattform, Arctic Development Platform. Ved å melde din interesse vil en av våre medarbeidere kontakte deg.