Å lese kroppsspråk betyr mer enn du kanskje tror!   Vår nonverbale kommunikasjon er ekstremt viktig. Forskning fra UCLA har vist at når vi mennesker tar imot informasjon registreres bare 7% av de faktiske ordene som blir sagt, 38% av tonen og hastigheten i stemmen og hele 55% av kroppsspråket. Rapporten tar riktignok utgangspunkt i kommunikasjon av følelser, men den illustrerer et utrolig viktig poeng når det kommer til all kommunikasjon.