Personvernerklæring

VERSJON 1.3 OPPDATERT FEBRUAR 2023

1. BAKGRUNN

På denne siden beskrives hvordan personopplysninger samles inn og brukes av Arctic Sales Development AS («ASD»).

2. PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og kjøps- og adferdshistorikk.

3. BEHANDLINGSANSVARLIG

ASD er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger og har fullt ansvar for å sørge for at personvernforpliktelsene overholdes.

4. DET RETTSLIGE GRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN

Vi behandler personopplysninger i den grad det er nødvendig for å oppfylle avtaleforholdet. Det rettslige grunnlaget for slik behandling er personopplysningsloven § 1, jf. EUs personvernforordning («GDPR») artikkel. 6 nr. 1 bokstav b. I den grad behandlingen ikke er strengt nødvendig for å oppfylle avtalen med deg vil grunnlaget være GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b og vår legitime interesse i å følge opp avtale- forholdet med deg, f.eks. svare på e-poster og yte service til deg eller kontrollere at avtalen er riktig oppfylt. Det behandles også personopplysninger på grunnlag av samtykke. I punkt 5 nedenfor har vi konkretisert formålet og det rettslige grunnlaget for behandlingen nærmere.

5. FORMÅLET MED Å SAMLE INN PERSONOPPLYSNINGER

Vi bruker personopplysninger til følgende formål:

a) Etablering av kundeforhold og administrasjon av kundeforholdet
I forbindelse med etablering og administrasjon av kundeforhold, behandles det kontaktinformasjon, betalingsopplysninger mv. I denne forbindelse behandles også personopplysninger om kontaktpersoner hos bedriftskunder. Grunnlaget for behandlingen er personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b for privatkunder. For behandling av personopplysninger om kontaktpersoner hos bedriftskunder og annet som behandles i tilknytning til bedriftskunder, er grunnlaget personopplysningsloven § 1 jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f.

b) For at tjenesten skal fungere tilfredsstillende for deg som bruker
Vi bruker personopplysninger for å levere tjenestene våre til deg. Vi trenger personopplysninger for at du skal kunne logge inn på våre sider og for at du skal kunne betale for nye produkter. Det rettslige grunnlaget for dette er personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b.

c) For å tilpasse tjenestene, gi deg anbefalinger og relevant markedsføring
For at vi skal kunne gi deg anbefalinger, informasjon om våre produkter og tjenester bruker vi opplysninger om din adferd. F.eks. kan dette være hvilke kurs du har tatt og hvilke produkter du har kjøpt. Vi bruker dine personopplysninger for å sende deg digital markedsføring. Vi behandler denne informasjonen med grunnlag i personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f, fordi vi har en interesse i å kunne kommunisere med deg som kunde, markedsføre våre produkter og gi deg relevante tilbud.

d) For å utarbeide statistikk
Vi utarbeider anonym statistikk basert på brukernes adferd. Dette gjør vi for å kunne forbedre og videreutvikle produkttilbudene og tjenestene våre. Det rettslige grunnlaget for dette er personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f, fordi vi har en berettiget interesse i å videreutvikle våre tjenester og drive våre nettsider på en god og forsvarlig måte.

e) For å forhindre misbruk av tjenestene våre
Vi bruker personopplysninger for å forhindre misbruk av tjenestene våre. Misbruk kan være forsøk på å logge på andres kontoer, forsøk på svindel, “spamming”, hets, sjikane og andre handlinger som er forbudt etter norsk lov. Det rettslige grunnlaget for dette er personopplysningsloven § 1, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f, fordi vi har en berettiget interesse i å forhindre misbruk av våre tjenester.

6. HVA SLAGS OPPLYSNINGER SAMLER VI INN?

For å kunne levere så gode tjenester som mulig er vi avhengige av å samle inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger om deg. Under følger en oversikt over hvordan vi typisk samler inn personopplysningene og hvilke opplysninger dette typisk er. Vi samler ikke inn sensitiv informasjon.

a) Opplysninger du selv oppgir til oss
Når du registreres som bruker på vårt system, må du oppgi noe informasjon som lagres av oss, slik som navn og epostadresse. Vi vil også lagre opplysninger når du kontakter oss senere.

b) Opplysninger vi får gjennom bruk av tjenestene våre
Når du bruker våre tjenester, registrerer vi informasjon om hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem. Vi samler blant annet informasjon om:

i) Din enhet og internett-tilkobling:
Vi kan registrere informasjon om enheten du benytter, for eksempel produsent av mobil/PC, operativsystem og
nettleserversjon. Vi kan også samle også informasjon om tilkoblingen til våre tjenester, som IP-adresser, nettverks-id,
informasjonskapsler og unike identifikasjonsfiler.

ii) Bruk av tjenestene eller kjøp:
Vi registrerer informasjon om din bruk av tjenestene, som hvilke sider du er inne på, når du er inne på sidene samt
hvilke funksjoner du har brukt på sidene.

c) Informasjonskapsler og annet innhold som lagres lokalt
Når du bruker våre tjenester eller er inne på våre nettsider, lagres informasjonskapsler og annen data som senere kan leses av oss.

d) Automatiske vurderinger
Gjennom analyse av dine kjøp og atferd kan det utledes automatisk kategorisering av deg som kunde.

7. DINE RETTIGHETER

Du kan selv påvirke hvilke personopplysninger vi skal ha om deg og hvordan vi skal bruke disse. Du kan gjøre dette ved å kontakte oss på cato@salesdevelopment.no.

Du har krav på at alle våre opplysninger om deg skal kunne slettes på oppfordring, uten sporbarhet, så lenge vi ikke er lovpålagt å lagre disse. Du kan henvende deg angående dette og oppheve ditt kundeforhold via e-post til cato@salesdevelopment.no.

Hvis du oppdager feil i opplysningene vi har om deg, kan du selv endre dette i innstillingene eller ved å ta kontakt med oss slik at vi kan rette opp i dette.

Du har rett til å be om innsyn i personopplysningene vi har registrert om deg.

Du har rett til å få behandlingen begrenset i visse tilfeller, og du har rett til å protestere mot deler av behandlingen.

Hvis du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, har du også rett til å klage til Datatilsynet.

Ved spørsmål vedrørende dine personopplysninger kan du når som helst ta kontakt med oss på cato@salesdevelopment.no.

8. FRIVILLIGHET

Det er frivillig for deg å oppgi personopplysninger. Vær oppmerksom på at du du må oppgi personopplysninger for å kunne logge deg inn i Arctic Development Platform.

9. OPPBEVARING OG SLETTING AV PERSONDATA

Dine personopplysninger vil bli slettet når det ikke lenger er behov for å lagre opplysningene for det formål de er samlet inn for.

Personopplysninger som vi eventuelt behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke.

10. SIKRING AV PERSONDATA

Vi bruker hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger som er under vår kontroll mot uautorisert tilgang, innhenting, bruk, videreformidling, avsløring, kopiering, modifisering eller avhending.

11. MOTTAKERE AV PERSONOPPLYSNINGER

1. Myndigheter

Hvis det foreligger lovbestemt opplysningsplikt overfor offentlige myndigheter vil de aktuelle personopplysningene bli overlevert i henhold til myndighetens krav.

2. Databehandlere

Vi benytter tredjeparter som behandler personopplysninger på våre vegne («databehandler»). Før vi gir slike databehandlere tilgang til personopplysningene dine inngår vi alltid avtaler som blant annet beskriver hva databehandler skal gjøre for oss.

3. Overføring til utlandet

a) Innenfor EU/ EØS
Personopplysningene dine kan overføres til utlandet. Overføring av personopplysninger innenfor EU/EØS-området
kan fritt skje i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

b) Utenfor EU/ EØS
Hvis vi overfører personopplysninger utenfor EU/EØS-området, vil vi forsikre oss om at overføringen skjer i samsvar med gjeldende lovgivning. Dette innebærer at vi vil innhente samtykke fra deg til å gjennomføre overføringen, eller anvende andre mekanismer for å foreta en lovlig overføring.

4. Andre

I noen tilfeller kan personopplysningene dine overføres til tredjeparter som har et selvstendig ansvar for sin videre behandling av personopplysningene dine. Vi vil kun overføre personopplysningene dine til slike tredjeparter når vi har rettslig grunnlag for det, eller du har bedt om det eller på annen måte godkjent det.

Lenker til tredjeparts nettsteder: Vi kan tilgjengeliggjøre lenker til andre nettsteder i våre digitale kanaler. Hvis du klikker på en slik lenke vil nettstedet kunne registrere personopplysninger om deg. Da er det dette nettstedet som er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine. Vi oppfordrer deg derfor til å sette deg inn i hvordan nettstedet behandler personopplysningene dine, for eksempel ved å lese personvernerklæringen deres.

13. KONTAKTINFORMASJON

Ved spørsmål om personvernserklæringen eller andre personvern relaterte spørsmål ta kontakt på telefon 412 40 024, e-post cato@salesdevelopment.no eller send post til Slettatunet 11, 3440 Spikkestad.