Mestre kunsten å selge

vi gjør det lønnsomt å satse på kompetanse

den store utfordringen

«72% selgere og 91% salgsledere klarer ikke budsjett.»

De har ikke de rette egenskapene, ferdighetene eller holdningene. De vet ikke hva de skal si, hva de ikke skal si, hva de skal gjøre og hva de ikke skal gjøre. De har ikke den rette motivasjonen.

* Kilde: Salesforce og Quotepath

analyse

Vi finner ut hvilke egenskaper, ferdigheter og holdninger dere har. Vi finner ut hva dere sier, hva dere ikke sier, hva dere gjør og hva dere ikke gjør. Vi finner ut hva som motiverer dere.

rådgivning

Vi blir enige om hvilke egenskaper, ferdigheter og holdninger dere skal ha. Vi blir enige om hva dere skal si, hva dere ikke skal si, hva dere skal gjøre og hva dere ikke skal gjøre. Vi blir enige om hvordan dere skal motiveres.

trening

Vi utvikler og forsterker riktige egenskaper, ferdigheter og holdninger. Vi dropper det dere ikke skal si og ikke skal gjøre, og trener på det dere skal si og skal gjøre. Vi gjør dere motiverte.

NOEN AV VÅRE SAMARBEID

«ASD sin profesjonalitet og engasjement har ikke bare styrket vår kompetanse, men har også bidratt til å skape en positiv atmosfære innad i teamet vårt.»

Siv Shøning
Chief Sales Officer
NTE

Analyse

Det starter med innsikt og forståelse.

Det er umulig å hjelpe uten innsikt. Det er umulig med varig endring uten først å forstå.

Ved hjelp av dype intervjuer får vi et klart bilde av deres utfordringer, behov og ønsker.

Gjennom grundige adferdsanalyser får vi nøyaktige svar på hvilke egenskaper, ferdigheter og holdninger salgsorganisasjonen har. Vi finner ut hva dere sier, hva dere ikke sier, hva dere gjør og hva dere ikke gjør. Vi finner ut hva som motiverer dere.

Vi er sertifiserte leverandører og coacher i TTI Success Insights, verdens mest anerkjente leverandør av adferds- og drivkraftssanalyser for individer og team. 

         

Rådgivning

Det fortsetter med en klar felles plan.

Det er umulig med varig endring uten en klar plan. Uten et tett og godt samarbeid.

Ved å kombinere vår og deres erfaring, med kunnskap fra internasjonale studier og forskning, samarbeider vi om å skreddersy tydelige strategier, definerte salgsprosesser, klare målsetninger og strukturerte handlingsplaner.

Vi blir enige om hvilke egenskaper, ferdigheter og holdninger dere skal ha. Vi blir enige om hva dere skal si, hva dere ikke skal si, hva dere skal gjøre og hva dere ikke skal gjøre. Vi blir enige om hvordan dere skal motiveres.​ 

  • Tydelige strategier
  • Definerte salgsprosesser
  • Klare målsetninger (KPI og OKR)
  • Strukturerte handlingsplaner

Trening

Det gjennomføres med jevnlig trening og oppfølging.

Det er umulig med varig endring uten jevnlig trening, evaluering, tilpasning og oppfølging.

Gjennom en kombinasjon av coaching, workshoper, online læring og praktisk trening, sørger vi for å utvikle de egenskapene, ferdighetene og holdningene som er nødvendige for å lykkes.

Vi dropper det dere ikke skal si og ikke skal gjøre, og trener på det dere skal si og skal gjøre. Vi gjør dere motiverte.

  • Coaching
  • Workshoper
  • Online læring (LMS)
  • Praktisk trening

DET ENDELIGE MÅLET

«Alle selgere og salgsledere klarer budsjett.»

De har de rette egenskapene, ferdighetene og holdningene. De vet hva de skal si, hva de ikke skal si, hva de skal gjøre og hva de ikke skal gjøre. De har den rette motivasjonen.

* Kilde: Snart din bedrift 😉

vi gjør det lønnsomt å satse på kompetanse

 For hver krone dere bruker på salgstrening vil dere gjenomsnittlig få litt over tre kroner og femti øre tilbake (Accenture).

Men ikke bare vil det være bra for bunnlinja, dere vil også oppleve økt trivsel, lavere sykefravær og et bedre arbeidsmiljø.

Det er det vi kaller en god investering

Salgsledelse

B2B salg

B2C salg

Retail

Kundemottak

Aftersales

Møtebooking

Rekruttering

Kommunikasjon

Salgsstrategi

Salgsprosess

KPI: Key Performance Indicator

OKR: Objective key results

Teamforståelse

Fra vår blogg

3 metoder for å få selgerne dine til å omfavne din salgsprosess.

Oppdag hemmeligheten bak en vellykket salgsprosess! I denne informative artikkelen avdekker vi hvorfor bare 9% av salgsrepresentanter bruker en definert salgsprosess og gir deg tre effektive metoder for å motivere dine selgere til å omfavne denne kritiske strategien. Lær hvorfor en velfungerende salgsprosess er avgjørende, utforsk de vanligste grunnene til at den ikke blir brukt, og oppdag fordelene den kan bringe. Ikke gå glipp av denne muligheten til å lære de mest effektive strategiene for å oppnå salgssuksess!