mestre kunsten å selge

fullstendig skreddersøm

 

Etter å ha lyttet nøye til deres utfordringer, behov og ønsker, skreddersyr vi en løsning dere ikke har råd til å si nei til. Den vil løse utfordringene, imøtekomme behovene og oppfylle ønskene. Løsningen kombinerer en eller flere av tjenestene du finner i oversikten nedenfor.

 

Book et møteprøv et gratis kurs

ANALYSER

Som beskrevet i vår prosess, er det første steget innsikt og forståelse, noe som er avgjørende for varig endring. Vi gjennomfører derfor alltid grundige analyser av adferd og motivasjon. Disse danner grunnlaget for neste steg i prosessen.

SELGERE

[LES MER

SELGERANALYSER

Grundig analyse av selgeres atferd og motivasjon. Analysen beskriver også hvilke endringer de må gjøre for å tilpasse seg forskjellige kundetyper bedre.

Les hvorfor vi bruker profilanalyser i våre prosesser med selgere.

         

LEDERE

[LES MER

LEDERANALYSER

Grundig analyse av lederes adferd og motivasjon. Analysen beskriver også hvilke endringer de må gjøre for bedre å tilpasse seg forskjellige selgertyper.

Les hvorfor vi bruker profilanalyser i våre prosesser med ledere.

         

TEAM

[LES MER

TEAM-ANALYSE

Grundig analyse av teamet. Analysene viser teamets styrker og svakheter. De beskriver hvordan teamet bør jobbe sammen og viser hvilken type atferd teamet bør tilføres.

Les hvorfor vi bruker profilanalyser i våre prosesser med team.

    

RÅDGIVNING

Det andre steget i vår prosess er å skreddersy tydelige strategier gjennom definerte salgsprosesser, klare målsetninger og strukturerte handlingsplaner. Disse utarbeides i ulike workshops og danner, sammen med det første steget, rammen for det neste steget.

VISJON, MISJON & VERDIER

[LES MER

VISJON, MISJON & VERDIER

Vi fasiliterer prosessen med å etablere visjon, misjon og kjerneverdier, slik at alle i selskapet arbeider innenfor klare rammer og etter samme strategi.

Les hvorfor visjon, misjon og verdier er så viktige.

SALGSSTRATEGI

[LES MER

OPP- OG MERSALG

Vi hjelper dere med å utforme tydelige strategier for oppsalg og mersalg, basert på de tjenestene og produktene dere selger.

Les hva opp- og mersalg er og hvorfor det er så viktig.

SALGSPROSESS

[LES MER

DYNAMISK SALGSPROSESS

Sammen skreddersyr vi en evidensbasert, dynamisk salgsprosess som alle selgere og salgsledere jobber etter.

Les hva en salgsprosess er og hva den bør inneholde.

KPI & OKR

[LES MER

KLARE HANDLINGSPLANER

Sammen utarbeider vi en strukturert handlingsplan med strategiske KPI’er, OKR og klare målsetninger.

CRM & PIPELINE

[LES MER

PIPELINE MANAGEMENT

Vi sørger for at CRM-systemet følger stegene i salgsprosessen. Da har dere full kontroll på pipelinen, kundene og budsjettet til enhver tid.

Les om viktigheten av CRM og Pipeline i dagens marked.

LINKEDIN STRATEGI

[LES MER

LINKEDIN STRATEGI

Vi hjelper dere med å utarbeide en fullstendig strategi for salg gjennom relasjonsbygging på LinkedIn.

TRENING

Det tredje steget i vår prosess er å implementere strategiene og utvikle medarbeiderne gjennom regelmessig trening og oppfølging. Dette gjøres i form av foredrag, fysiske kurs, digitale kurs og coaching. For de digitale delene bruker vi verktøy som du finner i den siste delen av våre tjenester.

FOREDRAG

[LES MER

KICK OFF

Foredraget er det perfekte innslaget på en kick-off og den perfekte starten på et skreddersydd opplegg for salgsutvikling.

Les hva et godt foredrag om salg minimum bør inneholde.

SALGSKURS

[LES MER

FYSISKE SALGSKURS

Våre kurs utvikler selgernes egenskaper, ferdigheter og holdninger. Vi tilbyr kurs i alle salgets faser. Kursene omfatter teoretisk kunnskap, praktisk trening, oppgaver og klare målsetninger.

Les om alle salgets faser og hva de inneholder.

LEDERKURS

[LES MER

FYSISKE LEDERKURS

Våre kurs utvikler salgsledernes egenskaper, ferdigheter og holdninger, samt deres lederstil. Kursene inneholder teoretisk kunnskap, praktisk trening, oppgaver og klare målsetninger

Les om viktige egenskaper hos salgsledere.

KURS I PRESENTASJON

[LES MER

PRESENTASJONSTEKNIKK

Dette kurset i presentasjonsteknikk lærer dere hvordan man formidler et budskap slik at andre blir inspirerte, engasjerte og motiverte.

Les hvordan du må presentere ditt budskap for andre. 

KURS I MØTEBOOKING

[LES MER

MØTEBOOKING

Dette kurset starter med en kort teoretisk innføring. Deretter settes et hårete mål, før telefonene praktisk talt tar fyr.

Les om vår verdenskjente booking-metode.

COACHING

[LES MER

1:1 COACHING

Gjennom bruk av verdens mest kjente coaching-metode hjelper vi selgere og salgsledere med laserfokusert utvikling.

Les om vår verdenskjente 1-2-3 coaching modell.

VÅRE VERKTØY

Som ledd i hele vår prosess kan vi bruke digitale verktøy som sikrer raskere og mer varig endring. Verktøy som er tilgjengelige 24/7, som skreddersys til deres bedrift og som oppdateres når nye studier og ny forskning blir tilgjengelig.

LMS

[LES MER

LEARNING MANAGEMENT SYSTEM

Bruk vårt populære LMS. Enten med våre digitale kurs eller med kurs dere selv har produsert.

Les mer om vårt populære Learning Management System.

DIGITALE KURS

[LES MER

ONLINE KURS

Få tilgang til alle våre digitale kurs, enten gjennom vårt LMS eller integrert i deres eget LMS.

Prøv noen av våre ferdigproduserte digitale kurs i salg.

OPPLÆRINGSMODULER

[LES MER

OPPLÆRINGSMODULER

Vi skreddersyr pedagogiske opplæringsmoduler med videoer, tekster, tester og oppgaver. Både on-site og i vårt eget studio for produksjon. De kan brukes i vårt LMS eller deres LMS.

Gjør som både store og små selskap

Start samarbeidet med oss allerede nå

Gratis konsultasjon

Book et møte nå!

La oss dykke ned i deres utfordringer, behov og ønsker. La oss sammen skreddersy en løsning som ikke bare møter forventningene, men overgår dem.

Vårt møte er selvfølgelig helt uforpliktende, men vårt krystallklare mål er at dere ikke skal ha råd til å si nei.