Vi har alle sammen lagt merke til hvordan innkjøpskulturen har endret seg i det siste tiåret. Prisene blir stadig mer presset som følge av økt konkurranse, samtidig som innkjøperens forventning om egne rabatter øker. Det blir et mer naturlig rabattpress. Dette gjelder både i B2C og B2B. Rabatt er rundt oss hele tiden og som selger er det lett å la seg irritere over denne «ukulturen». Men er det egentlig rabattene