Hva er nudging? Det finnes mange virkemidler vi kan ta i bruk for å endre en selgers adferd og vaner. De vanligste tiltakene vi bruker i dag er kursing, trening og oppfølging, reguleringer gjennom rammeverk og regler, økonomiske virkemidler som provisjon og bonus, eller en kombinasjon av en eller fler av disse. Alle disse metodene fungerer godt om man bruker de riktig, og kombinert kan de gi svært god effekt.