Salg er et fag

Salg er et fag

Mer enn bare ord og tall Det er dessverre altfor ofte at salg blir undervurdert som en enkel og lett disiplin, noe som er en betydelig feilvurdering. Det virker som om mange tror at salg bare handler om ord og tall. Dette står i sterk kontrast til den respekt og...
Unngå «ghosting» i salg

Unngå «ghosting» i salg

Uheldig utvikling Begrepet «ghosting» ble allment kjent og populært rundt 2015, etter at kjendiser begynte å bruke det for å beskrive plutselig opphør av kommunikasjon i datingverdenen. I en tid preget av økende tempo og omfattende digitalisering, har ghosting...
De viktigste spørsmålene i salg

De viktigste spørsmålene i salg

Dypere dialog og forståelse Salg er en kommunikasjonsbasert kunst der innsikt og forståelse spiller sentrale roller. I denne kunsten er åpne spørsmål penselstrøkene som maler et bilde av kundens utfordringer, behov og ønsker. Åpne spørsmål, i motsetning til lukkede...