Det å være selger innebærer at du hele tiden må tilpasse deg mennesker. Hvilken selger er du? Den pågående eller den sympatiske rådgiveren? Svaret avhenger ofte av hva slags vaner du har tilegnet deg – og hvilke uvaner du har kvittet deg med. Det er ikke til å legge skjul på at det å være en selger ikke alltid er like enkelt: Du møter hele tiden mennesker som er helt