Hva er egenlig arroganse?   Arroganse (fra latinske «arrogare» som betyr «å kreve for seg selv») kan sikte til: hovmod, dumstolthet, dumdristighet eller innbilskhet. Det samme ordet sikter også til betydningen uforskammenthet. (Wikipedia og Store Norske Leksikon)   Yrkesstolthet er en følelse du får når du er bevisst at det du leverer fra deg har kvalitet. Når det innfrir forventningene til mottageren. Enten det er til leder, kollega eller kunde. Dette er også