Ordet som bør være forbudt i enhver salgssamtale!   Gjennom våre oppdrag gjennomfører vi noen ganger «mystery shopping«. Både hos oppdragsgiver og hos deres konkurrenter. Vi gjør det for å finne ut hvor de største utfordringene i salgssamtalen er. Dette er en veldig lærerik og spennende del av vår jobb, men det er også grunnlaget for veldig mye frustrasjon. Men hvilket ord i en salgssamtale er det vi sikter til?

Å stille spørsmål er alltid bra og en av de viktigste forutsetningene for at vi skal kunne lykkes som selgere. Spørsmål er den eneste måten vi kan få sann informasjon om kunden på, og den eneste måten vi kan finne ut hvordan deres nåværende situasjon virkelig er. Selv om dette er godt dokumentert stiller allikevel den alminnelige norske selgeren kun 1,2 spørsmål i gjennomsnitt før de presenterer sin løsning. De beste