Hva skal egentlig til for å lære nye ting raskt?   Vi mennesker har mange forskjellige drivkrefter. En av disse drivkreftene er kjent som den teoretiske drivkraften. Den kan defineres som vår streben etter å oppdage, forstå, systematisere, analysere og søke etter ny kunnskap. For mange av oss er denne drivkraften veldig sterk, vi ønsker å lære mest mulig. Gjerne mer enn det vi egentlig har tid til. Dette ønsket blir absolutt ikke