Hvis vi tar utgangspunkt i de 4 kundetypene – RØD, GRØNN, GUL og BLÅ, er det visse ting vi må unngå i første møte med en ny kunde. Eller i et møte hvor det er fler enn en beslutningstaker.   Grunnen til dette er hovedsakelig to ting: Om vi ikke har klart å avdekke det på telefonen, vet vi ikke hvilket adferdsmønster kunden har enda. Det kan være flere beslutningstakere til stede og de har forskjellig