Frustrasjonen av å ikke lukke salg!   Gjennom vår jobb treffer vi veldig mange selgere i svært varierende bransjer. Men uansett bransje er det en fase av salget som skaper mye mer frustrasjon enn alle de andre fasene til sammen. Frustrasjonen av å ikke lukke salg! Frustrasjonen er selvfølgelig forståelig. Salg leder jo ikke til et positivt resultat om vi ikke omsetter de i kroner og øre. Dessverre er det