Å stille spørsmål er alltid bra og en av de viktigste forutsetningene for at vi skal kunne lykkes som selgere. Spørsmål er den eneste måten vi kan få sann informasjon om kunden på, og den eneste måten vi kan finne ut hvordan deres nåværende situasjon virkelig er. Selv om dette er godt dokumentert stiller allikevel den alminnelige norske selgeren kun 1,2 spørsmål i gjennomsnitt før de presenterer sin løsning. De beste