For å bli en vellykket gründer kan det være smart å studere og modellere andre gründere som har lykkes. Hvorfor det? Jo fordi de gjerne har tilpasset og justert sine egenskaper og ferdigheter for å komme dit de er. Gjennom å prøve og feile har de allerede kommet langt i sin læringskurve. Vi må ikke undervurdere den tiden og de kreftene vi kan spare ved å få hjelp. Hjelp fra noen