Vi mennesker har mange forskjellige drivkrefter. En av disse drivkreftene er kjent som den teoretiske drivkraften og kan defineres som vår streben etter å oppdage, forstå, systematisere, analysere og søke etter ny kunnskap. Denne drivkraften driver oss til et ønske om utvikling. Denne drivkraften er selvfølgelig sterkere hos noen mennesker enn andre, og den vil også variere gjennom våre liv – men vi har den alle sammen. En 4-åring stiller for eksempel 400 spørsmål