Ønsker du personlig utvikling? Her er 2 viktige nøkler!

av | Bli en god leder, Bli en god selger

Kunnskap i seg selv fører ikke til utvikling

Vi mennesker har mange forskjellige drivkrefter. En av disse drivkreftene er kjent som den teoretiske drivkraften og kan defineres som vår streben etter å oppdage, forstå, systematisere, analysere og søke etter ny kunnskap. Denne drivkraften driver oss til et ønske om utvikling.

Denne drivkraften er selvfølgelig sterkere hos noen mennesker enn andre, og den vil også variere gjennom våre liv – men vi har den alle sammen. En 4-åring stiller for eksempel 400 spørsmål i snitt om dagen. Da skjønner vi litt hvor sterk denne drivkraften kan være.

Men visste du at kunnskap i seg selv ikke vil føre til utvikling?

Praktisk visdom er kunnskap og forståelse omsatt i handling, noe som er helt essensielt for at utvikling skal finne sted. 

For at kunnskap skal føre til utvikling må den omgjøres til praktisk visdom, som er en av flere avgjørende nøkler til utvikling, og den første av de to nøklene du får avslørt i denne artikkelen.

Hva er visdom?

Visdom stammer fra det hebraiske ordet chokhmah og det greske ordet sofia, og er først og fremst forbundet med sunn dømmekraft bygd på kunnskap og forståelse. Visdom er evnen til å gjøre god bruk av kunnskap og forståelse for å nå visse mål. Det betyr videre atpraktisk visdom er anvendt kunnskap og forståelse, eller sagt på en annen måte; Praktisk visdom er kunnskap og forståelse omsatt i handling, noe som er helt essensielt for at utvikling skal finne sted.

Det bringer oss videre til den andre av de to avgjørende nøklene til utvikling.

Neste nøkkel, som også er helt avgjørende for utvikling, er ydmykhet. Ydmykhet? Tenker du kanskje nå. Hva har det med utvikling å gjøre? Er ikke ydmykhet et tegn på svakhet?

Hva er ydmykhet?

Ydmykhet har mange definisjoner og noen av de kan forbindes med svakhet. Men en av de eldste og enkleste definisjonene av ydmykhet er; Det å være fri for stolthet, hovmod og arroganse, noe som absolutt ikke har noe med svakhet å gjøre. Dessverre fører ofte våre egne holdninger, og holdningene rundt oss til det å være ydmyk, til at mange av oss bremser vår egen utvikling og stopper vår egen fremgang. Bivirkningen til stolthet, hovmod og arroganse er nemlig egoisme, og egoisme vet vi alle sammen at ikke fører noen vei.

Det er flere grunner til at ydmykhet er helt avgjørende for vår utvikling,

Øk salget ditt med 64%

Studier viser at evnen til å tilpasse egen adferd er den største enkeltfaktoren for å øke ditt salg. Lær hvordan i vårt gratis digitale kurs!

Her har du 5 av de viktige:

  1. At vi klarer å erkjenne at vi ikke kan alt, og at vi har et uutnyttet potensiale.
  2. At vi har forståelse om at andre mennesker har noe å tilføre oss som vi ikke kan.
  3. At vi forstår at vi har ubevisste ting ved oss selv som andre ser og kan fortelle oss.
  4. At vi forstår at vi må tørre å ta i bruk det vi kan, selv om andre vil lære av det, og kanskje også ta det i bruk.
  5. At vi forstår at vi må omsette kunnskapen vår i handling (praktisk visdom) hvis det skal lede til utvikling.

Kort konklusjon

Ønsker du å utvikle deg anbefaler vi deg at du bruker disse nøklene. Da er du allerede veldig langt på vei til å bli en enda bedre versjon av deg selv, og til å produsere resultater du aldri før har drømt om.

Lykke til med din utvikling og lykke til med din salgstrening!

Les flere artikler

Norges beste selgere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Gjør som tusenvis av andre selgere og salgsledere! Få nye spennende artikler rett i innboksen 👊🏼 

Velkommen som abonnent!