Opplæring i salgs- og ledertrening

av | Bli en god leder, Bli en god selger

Livsviktig navigering

Tenk deg en skipper som setter seil uten kart og kompass, utsatt for de uforutsigbare farvannene. Dette bildet illustrerer risikoen bedrifter står overfor uten riktig trening og utvikling. Riktig trening er som et navigasjonsverktøy, det guider dere gjennom den komplekse og stadig skiftende salgsverdenen.

Uten denne viktige opplæringen er dere i fare for å miste retningen, redusere produktiviteten og til slutt, i verste fall, ende opp som et forlist skip, eller i forretningsverdenen — konkurs.

Bedrifter som investerer aktivt i salgstrening oppnår i gjennomsnitt 50% høyere salg enn de som ikke gjør det —The Brevet Group

Moderne læring

Nøkkelen til engasjement

I dagens digitale tidsalder er innovative læringssystemer (Learning Management Systems, LMS) som integrerer gamification og insentiver, avgjørende. Slike systemer forvandler læring til en interaktiv og givende opplevelse. De øker engasjementet, forbedrer evnen til å huske det som blir lært, og motiverer dere til å nå nye høyder i kompetanseutviklingen.

Prøv vårt Learning Management System.

Det beste fra to verdener

Tradisjonelt og digitalt i harmoni

Blended learning, eller blandet læring, representerer en kombinasjon av tradisjonelle kurs og workshoper i «klasserom» med moderne digitale tilnærminger. Denne metoden muliggjør en mer fleksibel, tilpasningsdyktig og effektiv læringsopplevelse, noe som er helt avgjørende i dagens hektiske hverdag.

Effektivt og tidsriktig

Behovet for rask og effektiv læring er mer kritisk enn noen gang. Korte mikromoduler basert på “just in time”-prinsippet møter dette behovet ved å tilby fokusert, relevant kunnskap akkurat når det er nødvendig.

Flersanselig læring

Hjertet av effektiv salgs- og ledertrening ligger i prinsippet om flersanselig læring. Denne tilnærmingen tar i bruk et spekter av sensoriske erfaringer for å maksimere engasjement og hukommelse.

Når vi lærer, tar hjernen vår inn informasjon gjennom forskjellige kanaler — syn, hørsel, og til og med berøring. Ved å kombinere visuelle, auditive og kinestetiske læringsmetoder blir læringsprosessen ikke bare mer engasjerende, men også mer effektiv.

Essensielle elementer i en mikromodul

Du vil nå få en forklaring på hva en mikromdul bør inneholde og hvordan den bør utformes. Du vil følge et ekte pedagogisk eksempel fra en av våre moduler underveis.

Video: Engasjerende og informative

Korte, fokuserte videoer med høy kvalitet på lyd og bilde, som presenterer kjerneinformasjon på en lettforståelig måte. Videoene bør være rundt 3-5 minutter lange og være designet for å fange oppmerksomheten.

Tekst: Dybde og refleksjon

Tekstene bør supplere videoinnholdet med ytterligere detaljer, eksempler og validering. De skal være konkrete, lette å følge, og helst ikke for lange.

Eksempel på tekst til denne modulen finner du her: Empati – selgeres viktigste valuta?

Quiz: Teste og forsterke kunnskap

Multiple choice med 3 – 7 spørsmål forsterker læringen ved å sjekke at hovedbudskapet er forstått. Det øker også motivasjonen og forsterker kunnskapen ved at den som tar modulen føler umiddelbar mestring.

Eksempel på multiple choice spørsmål til denne modulen:

  1. Hva er hovedårsaken til at empati betraktes som viktig i salg?
  2. Hvilke tre typer empati ble nevnt?
  3. Hvordan kan resultatorientering potensielt påvirke en selgers evne til å vise empati?
  4. Hvilken egenskap er nevnt som viktig for å utvikle ekte empati?
  5. Hva er anbefalt praksis for å styrke din empati som selger?

Praktisk oppgave: Anvendelse i virkeligheten

Praktiske oppgaver gir muligheten til å anvende kunnskapen i realistiske scenarioer. Oppgavene skal oppmuntre til kritisk tenkning og problemløsning, og være relevante i forhold til arbeidshverdagen.

Eksempel på oppgave til denne modulen:

  • Finn en kollega eller venn og avtal en samtale hvor dere bytter på å snakke og lytte.
  • I lyttefasen fokuser du på å være fullt oppmerksom på den som snakker. Unngå å planlegge hva du skal svare.
  • Etter at personen er ferdig med å snakke, oppsummer du det personen sa med egne ord, for å vise at du virkelig har forstått.
  • Be om tilbakemelding på din oppsummering.
  • Bytt roller og gjenta øvelsen.

Bruk profilanalyser

Å bruke disse analyseverktøyene gir ikke bare verdifull innsikt i individuelle personlighetstrekk, kommunikasjonsstiler og atferdsmønstre, men også en forståelse av individuelle behov i treningen. På den måten kan man fokusere på utviklingen av de egenskapene og ferdighetene som gir størst gevinst.

Du kan lese mer om det her Profilanalyser i salgs- og ledertrening.

Start tidlig

Ikke undervurder verdien av å starte treningen umiddelbart ved ansettelse. Å gi nyansatte riktig trening fra dag én setter dem raskt på «stø kurs» mot suksess. Det sikrer at de får grep om nødvendige egenskaper og ferdigheter, og at de blir godt kjent med bedriftens «beste praksis».

En nøye planlagt og tilrettelagt onboarding vil sikre dette.

Endring av adferd

Den ultimate styrken i denne omfattende tilnærmingen til salgs- og ledertrening ligger i dens evne til å påvirke adferd. Kombinasjonen er ikke bare ment for å tilføre kunnskap, men for å katalysere en faktisk endring i hvordan dere tenker og handler.

Resultatet er sterkere prestasjoner, økt lojalitet og ikke minst en forbedret topp- og bunnlinje. Det som bør være endemålet for ethvert opplæringsprogram bedrifter som lever av salg gjennomfører.

Gjennomsnittlig ROI på salgstrening er imponerende 353 % — Accenture

Du kan leser mer om endring av adferd her: Slik lykkes du med endringer.

Navigasjon mot suksess

Gjennom vår utforskning av livsviktig salgs- og ledertrening har vi ikke bare seilt på overflaten av kunnskap og ferdigheter, men også dykket ned i dypet av digital læring.

Vi har lært at moderne Learning Management Systems (LMS) må inneholde elementer av gamification og insentiver. At trening fungerer best gjennom en kombinasjon av fysiske og digitale læringsformer. At vi lærer best når flest mulige av våre sanser blir stimulert, og at det viktigste med vår læring er at det fører til varig endring i adferd.

Med disse verktøyene om bord er bedriften din bedre rustet til en fremtid preget av suksess og innovasjon, fullt utstyrt til å gripe mulighetene som ligger foran dem.

Skip o’hoi!

PS: Vi hjelper dere gjerne

Vi skreddersyr all form for opplæring innen salg- og salgsledelse, både fysisk og digitalt. Vi samarbeider med både små og store bedrifter, håndterer prosjekter av alle størrelser, og arbeider innen B2B, B2C og detaljhandel. Få en full oversikt over våre tjenester her.

«ASD har hjulpet meg med å bygge opp et akademi for selgere og ledere i Storebrand. Dette innebærer skreddersydd e-læring, salgstrening, ledertrening og profilanalyser, samt god og verdifull sparring underveis. Dette har bidratt til at vi har blitt mer beviste på hvordan vi kommuniserer med våre kunder og gjør at vi raskere kan trene opp nyansatte».

Marius Yri | Storebrand

Les flere artikler

Norges beste selgere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Gjør som tusenvis av andre selgere og salgsledere! Få nye spennende artikler rett i innboksen 👊🏼 

Velkommen som abonnent!