Hva er egentlig en ledelsespuls?   Ordet ledelse er i seg selv et fantastisk ord, fordi oppgaven er nettopp det ordet sier – å lede! Alle gode ledere har en ting til felles. De utvikler sine medarbeidere kontinuerlig. På denne måten er  de utrustet til å prestere der som er forventet. Men hva er egentlig en ledelsespuls og hvorfor er den nødvendig? Det skal vi svare kort på i denne artikkelen.