En salgsleder uten ledelsespuls er ingen leder!

av | Bli en god leder

Ordet ledelse er i seg selv et fantastisk ord, fordi oppgaven er nettopp det ordet sier – å lede! Alle gode ledere har en ting til felles. De utvikler sine medarbeidere kontinuerlig. På denne måten er  de utrustet til å prestere der som er forventet. Men hva er egentlig en ledelsespuls og hvorfor er den nødvendig? Det skal vi svare kort på i denne artikkelen.

Det er det samme som å forvente at en plante skal vokse og utvikle seg uten å vanne den!

Hvordan forventer mange salgsledere at utvikling skal skje?

Resultatet til en selger er en direkte konsekvens av kvaliteten i den innsatsen som blir lagt ned. Dessverre møter vi veldig mange salgsledere som ikke prioriterer utviklingen til sine selgere. De har en forvrengt forventning om at teamet skal øke sine prestasjoner. Enten på egenhånd, gjennom en årlig medarbeidersamtale eller i beste fall i kombinasjon med en årlig trening. Det er det samme som å forvente at en plante skal vokse og utvikle seg uten å vanne den!

Mange ledere øker i tillegg budsjettene. De setter på den måten sine selgere i en situasjon uten en løsning. Noe som både rammer deres selvtillit, deres lommebok og til syvende og sist helsen . Det er rett og slett ikke å lede i det hele tatt!

Hva må salgsledere faktisk gjøre?

At en salgsleder gjennomfører trening og medarbeidersamtaler er selvfølgelig flott. Men hvis man ønsker å øke resultatet i en salgsorganisasjon ved hjelp av eksisterende selgere, da er man nødt til å ha jevnlig trening, coaching og feedback. Både som team og som individ. Økte prestasjoner er et resultat av økt kvalitet og kvantitet. Det krever en nøye planlagt strategi og stor handlekraft.

Salgsledere må slutte å kun ha møter om “rikets tilstand”. De må slutte å tre harde KPI’er over hodet på selgerene. De må slutte å fortelle hva som må gjøres annerledes. De må begynne å jobbe med hvordan. Til det trenger man en ledelsespuls!

Kontinuerlig oppfølging og utviklende feedback er avgjørende!

Hva er en ledelsespuls?

For å opprettholde en god helse er man helt avhengig av å ha en normal hvilepuls, men skal man utvikle seg må man øke pulsen med høyere aktivitet. På samme måte er det med utvikling av selgere. En salgsleder må ha daglig coaching og feedback. Dette er den normale pulsen som opprettholder “helsen” hos selgerne. Men for å utvikle oss er vi også nødt til også å øke pulsen i form av aktivitet som bidrar til utvikling. Denne aktiviteten bør inneholde ferdighetstrening i form av fag- og salgskompetanse, hyppige teammøter og jevnlige utviklingssamtaler. Etterhvert som man utvikler seg tåler man også mer belastning. Denne positive bivirkningen bidrar til at pulsen kan økes ytterligere i tidsrom hvor vi har mulighet for det.

Kort oppsummert

Som vi forstår fungerer salgsledelse absolutt best når sparringen er tett. Hvis du vil unngå at målsettinger og budsjetter blir noe som dreper engasjementet, kreativiteten og innsatsen, må du utarbeide en fast rutine. En fast rutine som ivaretar utviklingen til den enkelte selger og til teamet. Når du har denne ledelspulsen på plass – da først er du en leder!

Lykke til med din ledelsespuls!

Liknende artikler

Gratis konsultasjon

Book et møte for gratis konsultasjon i dag!

Våre erfarne salgsrådgivere fra Arctic Sales Development vil lytte nøye til dine behov og hjelpe deg med å identifisere muligheter og løsninger for å øke salget. Det er ingen forpliktelse til å kjøpe noe etter konsultasjonen, men dette vil gi deg en god idé om hva vi kan tilby, og hvordan vi kan hjelpe deg å oppnå dine salgsmål.

Vil du ha økt salg?

Få førstehånds tilgang til bransjeinnsikt, effektive salgsstrategier og eksklusive tilbud som vil hjelpe deg med å lykkes som selger. Gjør som flere tusen andre og meld deg på på vårt nyhetsbrev for å bli en del av vårt voksende nettverk av salgseksperter!

Velkommen som abonnent!