Empati i moderne ledelse

av | Bli en god leder

Viktig navigasjon

Empati, evnen til å forstå og dele andres følelser, kan sammenlignes med å være kaptein på et skip i tåkete farvann. Akkurat som en kaptein stoler på sitt kompass for å navigere gjennom uklar sikt og utfordrende sjøforhold, må en leder bruke empati for å navigere i kompleksiteten av menneskelige relasjoner og organisasjonsdynamikk.

Uten empati risikerer ledere å miste retningen, bli distansert fra teamets behov og følelser, noe som kan føre til misforståelser, konflikter og redusert effektivitet.

Empati er evnen til å oppdage og erkjenne andres følelser og tanker. — Store Norske Leksikon

Empatiens historie i ledelse

Empatiens historie i ledelse er en fascinerende reise som speiler den bredere utviklingen innen organisasjonspsykologi og ledelsesteori. I begynnelsen av det 20. århundret dominerte en mer autokratisk ledelsesstil, hvor beslutningene hovedsakelig ble tatt av ledere uten mye involvering eller innspill fra medarbeidere. Denne stilen vektla myndighet og kontroll og undervurderte ofte verdien av emosjonell forbindelse og forståelse mellom leder og ansatte.

I de senere tiårene, med fremveksten av begrepet emosjonell intelligens (EI), blir empati regnet som en nøkkelkomponent for effektivt lederskap. Dagens ledere blir målt, ikke bare på deres forretningsmessige kompetanse, men også på deres evne til å forstå og resonere med ansattes følelser.

Empatiens voksende betydning

I vår globaliserte og mangfoldige verden har empati blitt en essensiell kvalitet på arbeidsplassen. Nyere forskning understreker empatiens betydning, og viser at den er sentral både for ansattes tilfredshet og for bedrifters økonomiske vekst. Dette markerer en klar trend mot en mer følelsesbasert tilnærming i ledelse. Moderne lederskap legger nå stor vekt på empati som en kritisk egenskap, viktig for å skape sterke team og håndtere endringer effektivt. Denne trenden reflekterer en forståelse av at god ledelse ikke bare handler om strategiske beslutninger, men også om å knytte menneskelige bånd og fremme emosjonell resonans.

If there is any one secret of success, it lies in the ability to get the other person’s point of view and see things from his angle as well as your own.— Henry Ford

Fundamentet for ekte empati

Empati er fundamentert i en annen kritisk egenskap. En egenskap som av mange dessverre er sett på som en svakhet. Ydmykhet. Hvorfor? Fordi ydmykhet vil hjelpe ledere å sette medarbeidere høyere enn seg selv. Bare på den måten kan empatien oppnå sitt fulle potensiale.

Innvirkning på medarbeidere

Empati i lederskap er som vann for alt levende – essensielt og livgivende. Det gjør det mulig for alle innenfor dets rekkevidde å vokse og blomstre.

Fremmer tillit og trygghet

Empati er grunnlaget for psykologisk trygghet i arbeidsmiljøet. Google’s Project Aristotle avdekket at psykologisk trygghet var den viktigste faktoren i effektive team. Empatiske ledere skaper et miljø hvor ansatte føler seg trygge på å dele tanker og ideer, noe som er avgjørende for innovasjon og problemløsning.

Øker engasjement og inkludering

Empatisk lederskap øker ansattes engasjement og følelsen av inkludering. Et studie fra Catalyst viste at 76% av ansatte som opplevde empati fra sine ledere følte seg engasjerte, mens bare 32% av som opplevde mindre empati følte det samme.

I tillegg bidrar empati til et mer inkluderende arbeidsmiljø. Det samme studiet viste at 50% av personer med empatiske ledere rapporterte at deres arbeidsplass var inkluderende, sammenlignet med bare 17% av de med mindre empatiske ledere.

Styrker lojalitet og teamets samhold

Empati har en dyptgripende effekt på både medarbeidernes lojalitet og teamets samhold. Undersøkelser gjennomført av Businessolver avdekket at så mye som 60% av ansatte er villige til å jobbe lengre timer for en arbeidsgiver som aktivt viser empati.

Samtidig spiller samarbeid en vesentlig rolle. I følge en studie publisert i Evolutionary Biology, førte innføring av empati i beslutningsprosesser til økt samarbeid og sterkere samhold.

Øk salget ditt med 64%

Studier viser at evnen til å tilpasse egen adferd er den største enkeltfaktoren for å øke ditt salg. Lær hvordan i vårt gratis digitale kurs!

Utvikling av empati

Å utvikle empati kan sammenlignes med prosessen med å lære et nytt språk; det krever tid, trening, repetisjon, tilbakemelding og et oppriktig ønske om personlig utvikling.

Lytte først og fremst for å forstå, ikke for å svare.

Selvbevissthet

Selvbevissthet er første skritt mot å utvikle empati. Ledere må forstå sine egne følelser og hvordan disse påvirker deres interaksjoner med andre. Dette inkluderer en bevissthet om egne forutinntatte meninger og hvordan disse kan påvirke ens evne til å forstå andre.

Aktiv Lytting

Godt lederskap forutsetter aktiv lytting, som er en essensiell ferdighet for å utvikle empati. Dette innebærer å lytte først og fremst for å forstå, ikke for å svare. Det innebærer også å lytte uten forutinntatte holdninger og være fullt oppmerksom og til stede i samtalen.

Kontinuerlig læring

Empati er ferskvare, men kan styrkes gjennom kontinuerlig læring og åpenhet for tilbakemeldinger. Til det kreves villighet til endring, evnen til å være sårbar, et ønske om å lære av feil, og en seriøs tilnærming til å ta imot og reflektere over tilbakemeldinger.

Empatiens transformative kraft

På samme måte som en kaptein bruker et kompass for å navigere gjennom tåkete farvann, må moderne ledere anvende empati som en veiviser for å takle de komplekse utfordringene vår verden står overfor.

Empati er mye mer enn et middel for følelsesmessig forbindelse; det er et strategisk verktøy som kan styrke lederskap og organisasjonskultur, og samtidig bidra til et bedre arbeidsmiljø og forbedrede resultater.

Empatiske ledere, lik dyktige sjøkapteiner, vet hvordan de skal bruke empatiens kraft til å navigere trygt og effektivt, og styre sine team mot trygg havn.

Les flere artikler

Norges beste selgere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Gjør som tusenvis av andre selgere og salgsledere! Få nye spennende artikler rett i innboksen 👊🏼 

Velkommen som abonnent!