Når vi skal inn i et førstegangsmøte er det en rekke faktorer vi må ta hensyn til. Det gjelder å ta møtet på alvor og planlegge nøye, dette møtet er avgjørende for om denne kunden noen gang vil handle av deg.   Gå inn grønt, presenter blått og avslutt rødt!   HER KOMMER NOEN TIPS TIL HVORDAN DU ÅPNER FØRSTGANGSMØTE:   Over står det gå inn grønt, presenter blått og avslutt

Vi mennesker motiveres, inspireres og engasjeres alle på forskjellige måter. Men selv om dette ikke er nytt for noen, leder de aller fleste ledere alle sine medarbeidere på samme måte. Hvilke resultater og hvilken utvikling kan vi egentlig da forvente? Som vi forstår er vi nødt til å lede hver enkelt medarbeider individuelt. Vi må tilpasse vår lederstil og vi må skreddersy utviklingsforløpet i tråd med dette. Som salgsleder er dette

Hvis vi tar utgangspunkt i de 4 kundetypene – RØD, GRØNN, GUL og BLÅ, er det visse ting vi må unngå i første møte med en ny kunde. Eller i et møte hvor det er fler enn en beslutningstaker.   Grunnen til dette er hovedsakelig to ting: Om vi ikke har klart å avdekke det på telefonen, vet vi ikke hvilket adferdsmønster kunden har enda. Det kan være flere beslutningstakere til stede og de har forskjellig