Hva er egentlig OKR?   Opphavsmannen Andrew Grove brukte dette verktøyet første gang i sine tidlige år i Intel. Det er bygget på Peter Drucker’s lære om Management by Objectives. I dag er det et svært populært verktøy i mange suksessfulle bedrifter. Men veldig mange lurer på hva OKR faktisk er. Vi skal derfor svare kort og enkelt på følgende 3 spørsmål:   HVA ER OKR? HVORFOR SKAL VI BRUKE OKR? HVORDAN

«Mine beste selgere slutter alltid»   Det er ganske utrolig hvor ofte man hører ledere klage over at sine beste selgere slutter. De har virkelig en god grunn til å klage. Få ting er så dyrt og forstyrrende som når gode mennesker går ut døren for godt! I den forbindelse dukker det opp et viktig spørsmål: Hvorfor slutter egentlig gode selgere?   6 av 10 slutter på grunn av lederstilen

Lot du deg provosere litt av artikkelens tittel? Bra, da har vi fått din oppmerksomhet! Hvis du er en av de som mener at dine medarbeidere, deres kompetanse og deres prestasjoner er noe av det viktigste i en bedrift, anbefaler vi deg å lese videre. Å lære opp sine ansatte er en oppgave ingen bedrifter eller ledere kommer utenom. Det er en prosess som tar vare på bedriftens viktigste ressurser og bør

Som salgsleder har vi ofte svært mange forskjellige oppgaver. Dessverre kan mange av disse oppgavene ta fokus bort fra den viktigste oppgaven vi har, om vi ikke angriper de på rett måte. Den absolutt viktigste oppgaven vi har, som også kommer fram av tittelen, er å tilrettelegge dagen for våre selgere. Vi må lede våre selgere slik at de har alle mulige forutsetninger for å lykkes i sin salgsjobb. Denne oppgaven bør

HVA ER EGENTLIG KPI?   Du har sikkert hørt det før. Du kommer garantert til å høre det igjen – KPI. Dette verktøyet er i dag svært integrert i både norske og internasjonale bedrifter. Men veldig mange lurer faktisk på hva KPI er. Vi skal derfor svare kort og enkelt på følgende 3 spørsmål:   Hva er KPI? Hvorfor skal vi bruke KPI? Hvordan skal vi bruke KPI?   Du vil også få noen

Maksimale resultater av salgstrening!   Har du opplevd den såkalte «jojo-effekten» når du trener dine ansatte i salg? Det har du helt sikkert! Du opplever økte resultater i noen dager fordi entusiasmen er høy. Men når entusiasmen ved nyhetens interesse har lagt seg, faller resultatene i samme takt. Dette er noe som selvfølgelig kan skape usikkerhet. Det kan skape en følelse av at det er nytteløst å tilføre salgskompetanse som gir noen form for varig verdi.