Lei av kjedelig salgstrening?   Har du noen gang følt eller opplevd at din salgstrening har liten eller nærmest ingen effekt? Det er du ikke alene om! Vår erfaring opp gjennom årene er akkurat den samme. En rapport fra Xerox viser at 87% av de ferdighetene vi lærer allerede blir glemt etter en måned. Det som er enda mer skremmende er at 85% av alle salgstreninger som blir gjennomført faktisk ikke gir en positiv avkastning

En god salgssjef finnes ikke!   Blir du provosert av denne uttalelsen? Ikke?  La oss gjenta den:  En god salgssjef finnes ikke! Bra! Da har vi endelig fått din oppmerksomhet! Men du kan sikkert ta det helt med ro. Det er mest sannsynlig ikke dine egenskaper, ferdigheter og holdninger vi sikter til, men kanskje heller til den tittelen du har. La oss se litt på noen definisjoner som kan gi

Hvilke egenskaper må en god salgsleder ha?   En salgsleders rolle i salgsavdelingen har mange fasetter, og må aldri undervurderes. En god salgsleder trenger å utvikle visse egenskaper og ferdigheter. De må kunne tilpasse sin lederstil til forskjellige personligheter. De må kunne inspirere, oppmuntre og trene de ansatte. De må kunne overvinne utfordringer sammen med dem. Det er veldig mange mennesker som har tittelen salgsleder, men som dessverre ikke klarer å dekke

Hva er egentlig OKR?   Opphavsmannen Andrew Grove brukte dette verktøyet første gang i sine tidlige år i Intel. Det er bygget på Peter Drucker’s lære om Management by Objectives. I dag er det et svært populært verktøy i mange suksessfulle bedrifter. Men veldig mange lurer på hva OKR faktisk er. Vi skal derfor svare kort og enkelt på følgende 3 spørsmål:   HVA ER OKR? HVORFOR SKAL VI BRUKE OKR? HVORDAN

Det å være selger innebærer at du hele tiden må tilpasse deg mennesker. Hvilken selger er du? Den pågående eller den sympatiske rådgiveren? Svaret avhenger ofte av hva slags vaner du har tilegnet deg – og hvilke uvaner du har kvittet deg med. Det er ikke til å legge skjul på at det å være en selger ikke alltid er like enkelt: Du møter hele tiden mennesker som er helt

Når du jobber med salg, kan tiden fort føles som din fiende. Målet du jobber mot har en tidsfrist. Noen ganger er den på et kvartal eller en tre måneders periode. Andre ganger har du et helt år på deg til å nå målene. Uavhengig av tidsfristens utgang: Når perioden begynner, starter nedtellingen og tidsfristen rykker stadig nærmere. Metodisk tikker klokka og sekunder blir til minutter, minutter blir til timer

Hvordan sikrer man en god onboarding av selgere?   Å tiltrekke de rette kandidatene til salgsstillinger krever selvfølgelig gode ferdigheter, mye kunnskap og ikke minst utholdenhet. Men noe som kanskje er enda mer utfordrende er å holde de nyansattene inspirerte, motiverte og engasjerte over tid. Så hva skal egentlig til for å sikre en god onboarding av selgere? Det blir bare mer og mer utfordrende å finne gode selgere. Derfor

Det å lykkes og være i «flytsonen» gir veldig mye energi. Det inspirerer andre i teamet, og det inspirerer deg som salgsleder. Likevel er det mange fordeler ved å ta ferie og koble helt ut: Her er tre gode grunner til hvorfor du som salgsleder har nytte av å være «offline» i sommer. Effektiv, målrettet og resultatorientert – men hva med ferie? Muligheten til å jobbe uansett tid og sted

For å bli en vellykket gründer kan det være smart å studere og modellere andre gründere som har lykkes. Hvorfor det? Jo fordi de gjerne har tilpasset og justert sine egenskaper og ferdigheter for å komme dit de er. Gjennom å prøve og feile har de allerede kommet langt i sin læringskurve. Vi må ikke undervurdere den tiden og de kreftene vi kan spare ved å få hjelp. Hjelp fra noen

Hva skal egentlig til for å lære nye ting raskt?   Vi mennesker har mange forskjellige drivkrefter. En av disse drivkreftene er kjent som den teoretiske drivkraften. Den kan defineres som vår streben etter å oppdage, forstå, systematisere, analysere og søke etter ny kunnskap. For mange av oss er denne drivkraften veldig sterk, vi ønsker å lære mest mulig. Gjerne mer enn det vi egentlig har tid til. Dette ønsket blir absolutt ikke