Å selge på utbytte gir kunden personlig verdi!

av | Bli en god selger

Veldig mange selgere prøver å selge sine produkter og tjenester gjennom å liste opp hvilke egenskaper og fordeler de har. Dette er dessverre veldig dumt, da alle undersøkelser viser at dette ikke gir noen følelse av konkret og personlig verdi for den som skal kjøpe. Det selgere bør fokusere på er å selge slik at den som kjøper produktet eller tjenesten opplever et personlig utbytte. Men dette reiser to interessante spørsmål:

  1. Hvordan kan du vite hva kunden opplever som personlig utbytte?
  2. Hva betyr det å selge på utbytte?

Hvordan kan du vite hva kunden opplever som personlig utbytte?

En del av kundens beslutningsprosess handler om å se det personlige utbyttet de får ved å “kjøpe” en egenskap. Ikke bare hvilke egenskaper som finnes. Grunnen til dette er primært fordi kunden, i motsetning til deg, ikke vet hva egenskapen gjør, hvilke fordeler den har og hvilket utbytte den gir dem.

For å finne ut hva kunden kan oppleve som et personlig utbytte, må du først av alt gjennomføre en grundig analyse. Du må få tak i deres nåværende situasjon. Det betyr blant annet å kartlegge deres strategi, visjon, styrker, svakheter, utfordringer, behov og motiv. Når du har fått dette bildet klart for deg, da må du få tak i deres ønskede situasjon.

Men hvordan får man tak i så god og verdifull informasjon? Hvordan kan man finne ut hva som er deres ønskede situasjon? Dette tror jeg ikke er noen hemmelighet for deg. Du må stille spørsmål. Spørsmål som åpner for en dyp, utfordrende og konstruktiv dialog.

Først når du har gjennomført denne grundige analysen. Når du har fått full oversikt over kundens situasjon. Da kan du selge på utbytte.

Hva betyr det å selge på utbytte?

Å selge på utbytte betyr helt enkelt å henvise til den informasjonen kunden har gitt deg i analysen. Du må hekte dine argumenter på den framtidige situasjonen kunden ønsker. På denne måten vil kunden alltid se det personlige utbyttet ved dine argumenter.

Å selge på utbytte – henvis til kundens informasjon.

En god måte å henvise til den informasjonen kunden har gitt deg kan være å åpne argumentene dine gjennom et av disse eksemplene:

Du fortalte meg…
Jeg hørte du sa…
Jeg noterte…
Du viste meg…

Å selge på utbytte – argumenter riktig.

Etter at du har henvist til noe av kundens informasjon, må du sørge for at kunden fullt ut aksepterer ditt argument. Til dette kan du bruke en svært anerkjent og grundig modell. Denne modellen er kjent som EFU:

E = Egenskap – beskriver hva løsningen inneholder og består av – 6% av kundens aksept ligger her.
F = Fordel –  utdyper hva egenskapene betyr for kunden – 21% av kundens aksept ligger her.
U = Utbytte – setter tall eller gevinst på fordelen – 34% av kundens aksept ligger her.

(Modell beskrevet av Petter A. Berg i boken “kunsten å selge”)

Som du ser tjener alle disse delene en hensikt. De er alle med på å sikre kundens aksept. Det er derfor viktig at du ikke utelater noen av disse delene. Men som du sikkert allerede har sett, mangler det fortsatt noe for at kunden fullt ut aksepterer argumentet. De aller fleste kunder setter også pris på at du beviser dine argumenter:

B = Bevis – referanse, tester eller annet som beviser utbyttet og fordelen – 39% av kundens aksept ligger her.

Øk salget ditt med 64%

Studier viser at evnen til å tilpasse egen adferd er den største enkeltfaktoren for å øke ditt salg. Lær hvordan i vårt gratis digitale kurs!

Å selge på utbytte – få delaksepter underveis.

De aller fleste salg krever selvfølgelig flere argumenter. De krever en gjennomgang av alle de argumentene som gjør at din kunde fullt ut aksepterer din skreddersydde løsning. Så når vi legger fram våre argumenter, må vi hele tiden sørge for at kunden gir oss delaksepter underveis. For å gjør dette på en god måte kan vi bruke enkle ledende spørsmål:

  • Høres dette bra ut…?
  • Hva syntes du om dette…?
  • Er vi enige om at dette er riktig…?

Å selge på utbytte – Et praktisk eksempel.

Denne grundige modellen fungerer i alle typer salg. Enten om det er i et møte med en kunde, om vi selger noe i en butikk, eller om vi skulle selge noe på telefonen. Men la oss denne gangen ta et eksempel fra et salg i butikk:

En kunde ønsker å kjøpe en vaskemaskin. Du avdekker blant annet at kunden er opptatt av å få et lavere strømforbruk. La oss nå se hvordan vi kan få aksept for et argument:

«Jeg hørte du sa at strømforbruk var viktig for deg (henvisning til informasjon fra kunden). Du fortalte også at du ofte må vaske selv om maskinen ikke er full. Jeg vil derfor anbefale deg en maskin med PowerWash (egenskap 6%). Fordelen for deg er at den vasker med fullt resultat selv med mindre vannmengde og kortere tid (fordel 21%). Dette gjør at du sparer strøm og tid. Du vil også få mer fleksibilitet i hverdagen (personlig utbytte basert på kundens informasjon 34%). Hvis du ser på energimerkingen er denne maskinen 40 % mer økonomisk enn det som kreves for energiklasse A+++ (bevis 39%). Høres dette ut som en god løsning? (delaksept)»

Kort konklusjon

Som du sikkert nå forstår krever salg at du er grundig. Kunden må forstå det fulle bildet. De må se det personlige utbyttet av alle dine argumenter. Først da blir de klare til å gi deg sin fulle aksept for hele løsningen.

Lykke til med å selge på utbytte!

Les flere artikler

Norges beste selgere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Gjør som tusenvis av andre selgere og salgsledere! Få nye spennende artikler rett i innboksen 👊🏼 

Velkommen som abonnent!