Sannheten om multitasking

av | Bli en god leder, Bli en god selger

En nøkkel til effektivitet?

På 1960-tallet, i en æra preget av rask teknologisk innovasjon, ble begrepet «multitasking» introdusert i datateknologiens verden. Det ble opprinnelig brukt for å beskrive datamaskiners kapasitet til å utføre flere oppgaver samtidig. Dette var en periode da teknologien gjennomgikk betydelige endringer, fra store maskiner som fylte hele rom, til de mer kompakte og effektive systemene vi kjenner i dag. Multitasking i datamaskiner refererte til operativsystemenes evne til å håndtere og kjøre flere prosesser samtidig, en funksjonalitet som drastisk forbedret datamaskiners effektivitet og produktivitet.

Med den teknologiske utviklingen og datamaskinens økende rolle i arbeidslivet og hverdagen, ble konseptet med multitasking gradvis overført til menneskelige arbeidsmetoder. I forretningsverdenen begynte man å verdsette evnen til å håndtere flere oppgaver parallelt. Dette skiftet i oppfatning var særlig merkbart i takt med at arbeidsmarkedet ble mer dynamisk og konkurransepreget. Multitasking ble sett på som en nøkkel til effektivitet, og i mange tilfeller, nødvendig for å holde tritt med et stadig mer krevende tempo.

Det hersker riktignok litt forskjellige oppfatninger om hva multitasking er. Fra et nevrologisk perspektiv er multitasking i utgangspunktet umulig, med mindre minst én av oppgavene er automatisert og de involverer ulike cerebrale prosesser. Eksempler kan være å gå og spise samtidig. Når du leser denne artikkelen, refererer vi derfor til den bredere og mer allment kjente definisjonen: Evnen til å raskt veksle mellom én oppgave til en annen.

Dette setter scenen for Elwira, en tidligere stjerne hos Effektivt Salg AS, kjent for sin bemerkelsesverdige evne til å fokusere dypt på individuelle oppgaver, noe som tillot henne å oppnå enestående resultater og effektivitet.

Our brains do not handle multitasking situations well. As soon as two tasks require our attention, productivity suffers — René Marois

Fra fokusert arbeid til multitasking

På grunn av sine imponerende resultater ble Elwira headhuntet til Superraskt Salg AS. Tiltrukket av de gunstige betingelsene, så hun også på det som en spennende mulighet med nye utfordringer.

Overgangen til Superraskt Salg AS representerte imidlertid en drastisk endring i hennes arbeidsliv. I dette nye miljøet var ikke bare multitasking oppmuntret, det hadde blitt normen. Den nye arbeidskulturen satte fokus på evnen til å raskt skifte oppmerksomhet mellom ulike oppgaver og prosjekter.

For Elwira innebar dette en fundamental endring i arbeidsmåten hennes. Hun gikk fra å ha en dyptgående og konsentrert tilnærming til arbeidet, til et miljø der overfladisk og fragmentert oppmerksomhet var standarden. Denne omveltningen hadde betydelige konsekvenser for hennes produktivitet, trivsel på jobben og generelle velvære

Multitasking i moderne arbeidsliv

Myten om effektivitet

I Superraskt Salg AS ble Elwira møtt med en kultur som hyllet ideen om den «multitaskende superarbeideren». Dette står i skarp kontrast til forskningen til Joshua S. Rubenstein som viser at multitasking faktisk er mindre effektivt. Det kan i verste fall føre til at arbeidsoppgaver tar dobbelt så lang tid og resulterer i langt flere feil.

Konsekvenser av multitasking

Produktivitet og velvære

Elwiras erfaring reflekterer forskningens funn om de negative effektene av multitasking. Studier referert til av Forbes avslørte en reduksjon i produktiviteten på så mye som 40% når ansatte engasjerer seg i multitasking. Elwira kjente disse konsekvensene på kroppen, med en merkbar reduksjon i resultater, økt stress og en følelse av å være overveldet.

Mellommenneskelige forhold

Studier av Shalini Misra belyste hvordan teknologisk multitasking kan forringe kvaliteten på mellommenneskelige interaksjoner. Hos Superraskt Salg AS opplevde Elwira at hennes evne til å bygge og vedlikeholde sterke kundeforhold led under de konstante avbruddene.

Økt stress og utmattelse

Elwiras opplevelse hos Superraskt Salg AS korrelerer med forskning fra Journal of Occupational Health Psychology, som påviser en direkte sammenheng mellom hyppig multitasking, høyere stressnivå og lavere jobbtilfredshet. Over tid førte dette også til tegn på utbrenthet.

Les mer om utbrenthet i denne artikkelen: Unngå utbrente selgere

Misoppfatningen

Den kognitive belastningen

Forskning av Karin Foerde har vist at multitasking faktisk kan redusere effektivitet og arbeidskvalitet, da hjernen har begrenset kapasitet til å håndtere flere oppgaver samtidig. Dette ble en viktig realisering for Elwira, som slet med å opprettholde sin tidligere effektivitet i det nye arbeidsmiljøet hos Superraskt Salg AS.

Øk salget ditt med 64%

Studier viser at evnen til å tilpasse egen adferd er den største enkeltfaktoren for å øke ditt salg. Lær hvordan i vårt gratis digitale kurs!

Vendepunktet

En ny leder

Superraskt Salg AS gjennomgikk en strategisk forandring da en ny leder introduserte monotasking som en førende filosofi. Denne endringen ble et vendepunkt for Elwira, som nå kunne vende tilbake til en arbeidsmetode mer lik det hun hadde hatt hos Effektivt Salg AS, med fokus på én oppgave om gangen.

Effektive arbeidsmetoder

For å tilpasse seg den nye strategien, tok Elwira i bruk teknikker som Pomodoro-teknikken og tidsblokkering for å optimalisere sin effektivitet. Disse endringene førte til en merkbar forbedring i hennes prestasjoner og generelle velvære.

Individualisert tilnærming

Elwira lærte å gjenkjenne hvilke oppgaver som kunne kombineres og hvilke som krevde hennes fullstendige oppmerksomhet. Denne tilnærmingen førte til en mer balansert arbeidsdag og økt effektivitet.

Fordelene med monotasking

Forskning fra Stanford University og andre støtter filosofien om monotasking ved å vise til betydelige forbedringer på flere områder. Dette inkluderer økt produktivitet, høyere kvalitet på arbeidet, redusert stressnivå, økt trivsel på arbeidsplassen, og forbedrede kognitive evner.

Elwira i dag

Etter å ha adoptert monotasking som sin primære arbeidsmetode, har Elwira gjenoppdaget sin lidenskap for salg. Hun har igjen blitt en av de ledende selgerne hos Superraskt Salg AS og nyter en arbeidsdag preget av større kontroll, mindre stress, dypere kunderelasjoner og sterkere resultater.

For hennes del ble dette også endelig grunnen til hennes bytte av arbeidsplass; en spennende utfordring med gode betingelser.

Kort konklusjon

Elwiras historie og erfaringer illustrerer betydningen av en velbalansert tilnærming til arbeidsoppgaver og hvordan dette kan transformere både individuelle prestasjoner, resultater og til slutt bedriftens totale suksess.

Ved å omfavne prinsippene bak monotasking kan vi ikke bare forbedre våre profesjonelle prestasjoner, men også berike våre personlige liv ved å gjenoppdage følelsen av balanse og frihet.

Lykke til med oppgavene — én av gangen!

Les flere artikler

Norges beste selgere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Gjør som tusenvis av andre selgere og salgsledere! Få nye spennende artikler rett i innboksen 👊🏼 

Velkommen som abonnent!