Rekruttere selgere? Dette skal du søke etter!

av | Bli en god leder

Rekruttere selgere

Uten en solid prosess på plass er det vanskelig, om ikke umulig, å rekruttere gode selgere. Men det som er enda viktigere enn prosessen, er hva du skal se etter. Hvilke egenskaper skal du søke etter? Hvilke egenskaper skiller de beste selgerne fra resten?

Steve W. Martin, professor ved USC Marshall School of Business, ønsket å finne ut hvilke personlighetstrekk som skiller de beste selgerne fra resten. I dette studiet gjennomførte han 1000 personlighetstester av B2B-selgere som jobbet i noen av verdens ledende selskaper.

4 kritiske egenskaper

1. Ydmykhet

91 prosent av de beste selgerne skåret middels til høyt på på denne egenskapen.

Ydmykhet har en del forskjellige definisjoner. Men en av de eldste og enkleste definisjonene av ydmykhet handler blant annet om å være fri for hovmod og arroganse (Meriam Webster Dictionary).

Hvorfor er dette viktig?

 • De gjør at kunden føler seg sett, hørt og verdsatt.
 • De gjør at kunden føler seg rolig og avslappet.
 • De ønsker stadig å bli en bedre versjon av seg selv.

Disse selgerne setter rett og slett kunden høyere enn seg selv.

2. Ansvarsbevissthet

85 prosent av de beste selgerne skåret høyt på denne egenskapen.

Ansvarsbevissthet er kvaliteten av å gjøre sitt arbeid eller sin plikt nøye, riktig og grundig (Oxford Learners Dictionaries).

Hvorfor er dette viktig?

 • De har kontroll på salgsprosessen.
 • De bygger tillit og et godt omdømme.
 • De styrker merkevaren til bedriften.

Disse selgerne tar jobbene sine veldig seriøst og føler et dypt ansvar for resultatene.

Øk salget ditt med 64%

Studier viser at evnen til å tilpasse egen adferd er den største enkeltfaktoren for å øke ditt salg. Lær hvordan i vårt gratis digitale kurs!

3. Nysgjerrighet

82 prosent av de beste selgerne skåret svært høyt på denne egenskapen.

Nysgjerrighet er en følelse av interesse som gir seg uttrykk i et begjær etter eller ønske om viten, gjerne gjennom erfaring (Wikipedia).

Hvorfor er dette viktig?

 • De er mer aktivt tilstede i salgssamtalene.
 • De har lettere for å finne rett løsning.
 • De er mer ærlige i sine presentasjoner.

Disse selgerne er veldig opptatt av å finne ut sannheten om sine kunder.

4. Prestasjonsorientert

84 prosent av de beste selgerne skåret svært høyt på denne egenskapen.

Prestasjonsorientert betyr å ha drivkraften og lidenskapen til å nå mål, utmerke seg i alt du gjør og lykkes (Study.com)

Hvorfor er dette viktig?

 • De leter instinktivt etter rett beslutningstaker.
 • De er mer opptatt av hva produktene gjør for kunden, enn deres egenskaper.
 • De når sine mål og budsjetter.

Disse selgerne er veldig opptatt av å sette mål og nå dem.

Kort konklusjon

Det snakkes veldig mye om hvordan rekrutteringsprossen bør gjennomføres. Det er helt klart utrolig viktig. Men ingenting er viktigere enn å vite hvilke egenskaper du skal se etter. Hvilke du skal søke etter. Hvilke du skal dyrke.

Det vil til syvende og sist være det som avgjør resultatet.

Les flere artikler

Norges beste selgere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Gjør som tusenvis av andre selgere og salgsledere! Få nye spennende artikler rett i innboksen 👊🏼 

Velkommen som abonnent!