En god salgsleder kjennetegnes av disse 14 egenskapene!

av | Bli en god leder

Klarer ikke å dekke rollen

En salgsleders rolle i salgsavdelingen har mange fasetter, og må aldri undervurderes. En god salgsleder trenger å utvikle visse egenskaper og ferdigheter.

De må kunne tilpasse sin lederstil til forskjellige personligheter. De må kunne inspirere, oppmuntre og trene de ansatte. De må kunne overvinne utfordringer sammen med dem.

Det er veldig mange mennesker som har tittelen salgsleder, men som dessverre ikke klarer å dekke rollen. Kanskje de ikke har den rette kompetansen. Kanskje de ikke har de egenskapene og ferdighetene som er nødvendig. Kanskje de rett og slett ikke har den rette holdningen.

Heldigvis er det også mange salgsledere som gjør det veldig bra. Salgsledere som gjennom sine handlinger viser hva som er helt avgjørende for å lykkes.

14 egenskaper du trenger for å bli en god salgsleder

1. En god salgsleder må være ydmyk

Ydmykhet har en del forskjellige definisjoner. Noen av dem kan forbindes med svakhet. Men en av de eldste og enkleste definisjonene av ydmykhet handler blant annet om å være fri for hovmod og arroganse (Meriam Webster Dictionary).

Hvorfor er dette viktig for deg som salgsleder? Fordi 97% av alle ledere vurderer at deres evner til å lede er bedre enn gjennomsnittet (Gallup Research). Som vi forstår, er denne egenskapen en mangelvare. En salgsleder som er ydmyk, skjønner at det alltid er rom for forbedring. Både hos seg selv og hos teamet.

Å være ydmyk er en egenskap som hjelper deg til å være mer opptatt av dine selgere enn av deg selv. Hvis du praktiserer denne egenskapen vil dine selgere føle seg sett, hørt og verdsatt. Det er noe alle mennesker setter pris på!

Denne egenskapen vil også hjelpe deg til å jobbe med alle de andre egenskapene du finner i denne artikkelen.

Det kan komme til å avgjøre om de blir dine medarbeidere eller motarbeidere.

2. En god salgsleder må være empatisk

Empati betyr innlevelse, evne til å identifisere, forstå og anerkjenne gyldigheten av andres følelsesmessige tilstand og reaksjoner (Store norske leksikon).

Hvorfor er dette viktig for deg som salgsleder? Fordi du må forstå at det er et gjensidig ansvar å ta hensyn til hverandres følelser. Det å være i relasjon med andre innebærer sårbarhet. Det kan se ut som om styrke får ledere i posisjon, men det er evnen til å vise svakhet, og å være sårbar når de er i posisjon, som gjør at ledere får til noe med andre mennesker (Tom Karp). Du må klare å vise dine selgere at du kan være sårbar, men du må også tillate at de er sårbare. Du må klare å se en situasjon fra deres perspektiv. Deres perspektiv og følelser bør være av din største interesse. Det kan komme til å avgjøre om de blir dine medarbeidere eller dine motarbeidere.

Det å være i relasjon med andre innebærer sårbarhet. Det kan se ut som om styrke får ledere i posisjon, men det er evnen til å vise svakhet, være sårbar når de er i posisjon, som gjør at ledere får til noe med andre mennesker – Tom Karp

3. En god salgsleder må være rettferdig

En måte å forstå rettferdighet på handler om at alle mottar det de fortjener (Store norske leksikon).

Hvorfor er dette viktig for deg som salgsleder? Fordi selgere er avhengig av å få rettferdige tilbakemeldinger, belønninger og konsekvenser. Hvis ikke vil de miste sin motivasjon og sitt engasjement. Utviklingen vil stoppe opp. Evnen til å skape utvikling krever objektivitet. Det krever en balanse mellom positiv tilbakemelding og konstruktiv kritikk. Dette er noe du som salgsleder bør fokusere mye på

4. En god salgsleder må være samarbeidsvillig

Samarbeid er blitt definert som det å jobbe sammen med andre for å oppnå felles mål (Wikipedia).

Hvorfor er dette viktig for deg som salgsleder? Fordi du som salgsleder er avhengig av å skape resultater sammen med andre. 58% av salgsledere sier at de har vanskelig for å fullføre sine arbeidsoppgaver i tide (Hubspot). En av hovedgrunnene til dette er at de har liten evne til å samarbeide. De detaljstyrer sine selgere, når de heller burde utvikle deres selvstendighet. Resultatet av dette er at du vil miste verdifulle ressurser. Du vil mest sannsynlig brenne deg ut.

Godt samarbeid skaper et sunt klima og en god kultur, noe som er en del av oppskriften på et godt team.

58% av salgsledere sier at de har vanskelig for å fullføre sine arbeidsoppgaver i tide – Hubspot

5. En god salgsleder må være trygg

En trygg person kan beskrives som en man kan stole på. En som ikke utsetter en for fare, ubehageligheter eller vanskeligheter (NOAB).

Hvorfor er dette viktig for deg som salgsleder? Fordi din hovedoppgave er å tilrettelegge, veilede og hjelpe dine selgere. Hvis dine selgere ikke er trygge på deg, vil de bli mer og mer usikre. Usikkerhet er en følelsesmessig tilstand som hemmer både utvikling og prestasjoner.

En god salgsleder hjelper sine selgere ut av komfortsonen, men presser dem aldri ut i panikk. Der hvor det er panikk, er det ingen positiv læring.

6. En god salgsleder må være nysgjerrig

Nysgjerrighet er en følelse av interesse som gir seg uttrykk i et begjær etter eller ønske om viten, gjerne gjennom erfaring (Wikipedia).

Hvorfor er dette viktig for deg som salgsleder? Fordi du som salgsleder er nødt til å ta beslutninger. Kunnskap vil føre til at disse beslutningene blir bedre. Desto mer kunnskap du har om markedet, produktene, tjenestene, strategiene og de menneskene du har i teamet ditt, desto bedre og mer presise beslutninger vil du ta. Jo oftere du tar gode beslutninger, desto mer verdifull blir du som leder.

7. En god salgsleder må være lærevillig

En definisjon på en lærevillig person, kan være en som gjerne og lett lar seg lære opp (NOAB).

Hvorfor er dette viktig for deg som salgsleder? Fordi det er viktig for både deg selv og dine selgere. 60% av selgere sier at det er mer sannsynlig at de forlater jobben hvis salgslederen deres er en dårlig veileder (Center for Sales Strategy). Dette beviser i aller høyeste grad at selgere ønsker å lære. En salgsleder med denne egenskapen vil kjempe for å utvikle seg selv og sine selgere mest mulig. De vil ha en klar strategi for opplæring og utvikling. På den måten bygger de opp selgernes selvtillit og sørger for at hver enkelt av dem opplever personlig vekst.

74% av verdens ledende selskaper mener at coaching og veiledning er de viktigste områdene en salgsleder bør jobbe med – Brainshark

8. En god salgsleder må være endringsvillig

Endring er noen steder definert som at noe går fra en tilstand til en annen (Wiktionary).

Hvorfor er dette viktig for deg som salgsleder? Fordi salg er dynamisk og i stadig utvikling. Måten folk kjøper på endrer seg hele tiden. Teknikker og ferdigheter som pleide å fungere er kanskje ikke relevante lenger. Denne trenden vil aldri stoppe. Den vil mest sannsynlig eskalere fremover.

Å forberede selgere på de stadig skiftende innkjøpsrutinene er en vanskelig oppgave. De aller færreste mennesker liker endringer. En salgsleder som ikke omfavner disse endringene, vil få selgere som blir stadig mer usikre.

9. En god salgsleder må være tilpasningsdyktig

Tilpasningsdyktige mennesker kan endre mening hvis de får ny informasjon (Forskning.no).

Hvorfor er dette viktig for deg som salgsleder? Fordi ingen mennesker eller situasjoner er helt like. Vi har alle forskjellige motiver. Vi lar oss alle begeistre av forskjellige ting. Selv om dette ikke er nytt for noen, velger de aller fleste salgsledere å lede sine selgere på samme måte. Dette er hovedgrunnen til at nesten 80% slutter som en følge av at de ikke føler seg verdsatt (Builtin).

Salgsledere som derimot forstår at de må tilpasse seg, vil få selgere som er mer lojale, utvikler seg raskere og er mer motiverte.

Selv om dette ikke er nytt for noen velger de aller fleste salgsledere å lede sine selgere på samme måte.

10. En god salgsleder må være inspirerende

En god salgsleder

Inspirere blir mange steder definert som evnen til å fylle noen med selvtillit og lysten til å gjøre noe (Cambridge Dicitonary).

Hvorfor er dette viktig for deg som salgsleder? Fordi et resultat er en kombinasjon av kvalitet og kvantitet, der kvantiteten er selve katalysatoren. Som salgsleder er det ditt ansvar å inspirere. Det er ditt ansvar å gi selgerne dine selvtillit. Et ønske om å gå til handling. På denne måten kan du hjelpe dine selgere til å motivere seg selv.

11. En god salgsleder må være strukturert

Noen definerer det å være strukturert som det å være våken og ryddig, å ikke glemme ting, og å holde det man lover.

Hvorfor er dette viktig for deg som salgsleder? Fordi ingen ting er verre for selgere enn brutte løfter. 70% av strategiske initiativer mislykkes fordi de ikke gjennomføres som planlagt (Harvard Business Review). Det det ditt ansvar å holde kontroll på initiativene og prosessene. Hvis du viser at du er ryddig, og holder det du lover, vil du bygge sterk tillit mellom deg og dem. Og tillit er nøkkelen til gode og lojale selgere. Noe enhver salgsleder bør se nytten av.

Du må også ha evnen til å planlegge din hverdag. På den måten kan du prioritere de oppgavene som er viktigst. Husk at ingen ting er viktigere enn dine selgere. Det bør være utgangspunktet for alle dine prioriteringer.

12. En god salgsleder må være løsningsorientert

Å være løsningsorientert betyr enkelt nok å være opptatt av å finne en løsning (NAOB).

Hvorfor er dette viktig for deg som salgsleder? Fordi du og dine selgere kommer til å møte utfordringer. Dere kommer til å møte uforutsette hindringer. En salgsleder må ha evnen til å se det store bildet. Du må ha den kreative evnen til å finne løsninger. Det bør dine selgere kunne forvente av en som er satt til å lede.

13. En god salgsleder må være modig

Mot er en persons evne til å være modig, uredd og våge å utfordre seg selv til noe som vanligvis utløser angst, frykt, smerte, risiko eller usikkerhet (Wikipedia).

Hvorfor er dette viktig for deg som salgsleder? Fordi du noen ganger må ta avgjørelser som andre ikke liker. Du vil oppleve situasjoner som tar deg ut av komfortsonen. Du må utvikle evnen til å stå i disse situasjonene. På denne måten viser du dine selgere at du er verdig ditt lederskap.

En modig salgsleder kjemper sine selgeres sak. Både i møte med kunden, men også internt i bedriften. Som salgsleder må du se på motstand og eventuelle nederlag som en anledning til å fortsette å lære.

14. En god salgsleder må være tålmodig

Noen definerer en tålmodig person som en som rolig og likevektig finner seg i å vente. Eller som rolig og likevektig finner seg i noe som er utilfredsstillende (NAOB).

Hvorfor er dette viktig for deg som salgsleder? Fordi endring og utvikling tar tid. Hvor lang tid som kreves for det enkelte individ varierer. Det er avhengig av flere forskjellige faktorer. Det som er helt sikkert er at endring og utvikling som regel krever mye repetisjon. Som salgsleder er det din oppgave å tilrettelegge for dette. Uavhengig av hvor utålmodig du blir.

Kort oppsummert

Å bli en god salgsleder krever mange egenskaper. Du har nå sett 14 av dem. I tillegg til disse egenskapene (og flere) må du også jobbe med å utvikle ferdigheter. Det vil disse 14 egenskapene hjelp deg med. Som et ordtak så fint sier: Den som tror han er ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig!

Du lurer kanskje på hvorfor vi ikke har tatt med resultatorientert som egenskap. Det er ganske enkelt fordi definisjonen av denne egenskapen kan inneholde: En som er mer opptatt av resultatet som oppnås, enn av prosessen som fører frem til det (NOAB). Vi mener selvfølgelig at en salgsleder skal være opptatt av resultater, det bør alle som jobber med salg være. Samtidig bør det komme som en naturlig følge av at disse andre egenskapene blir praktisert. 

Det kan kanskje virke overveldende å skulle jobbe med alle disse egenskapene. Vi anbefaler deg å konsentrere deg om noen få ting av gangen. 

Hvis du er ydmyk nok til å jobbe med disse 14 egenskapene, blir du ikke bare en bedre salgsleder, du vil også elske rollen din! 

PS! Du lurer kanskje på hva som skiller en god salgsleder fra en god salgssjef? Det kan du lære om i denne populære artikkelen: En god salgssjef finnes ikke! 10 grunner. 

Lykke til med å bli en god salgsleder!

Les flere artikler