Unngå utbrente selgere

av | Bli en god leder

Tallene er bekymringsfulle

Gartner, en av verdens største analyseselskaper, maler et dystert bilde: nesten 90% av selgere føler seg utbrente, og 54% av dem ser etter nye jobber.

Dette er ikke isolerte tilfeller, men snarere et symptom på en større trend innen salgsbransjen. Det påvirker ikke bare den enkelte selger, men også bedriftens samlede prestasjon og omdømme.

Det skriker etter handling!

Hvorfor selgere føler seg utbrente

En ubetydelig del av maskineriet

Over halvparten av selgerne våre føler seg små og ubetydelige i en stor maskin. Dette dreper innovasjon og engasjement. Selgere som føler seg verdiløse, mister entusiasmen for jobben. De blir demotiverte.

Usikkerhet fra ledelsen

Vage tilbakemeldinger og utilgjengelige ledere bidrar til frustrasjon og demotivasjon. Mangel på klar kommunikasjon og støtte fra ledelsen kan gjøre det vanskelig for dem å føle at de bidrar positivt.

Administrative byrder

Mange har en veldig høy andel administrative oppgaver som ikke tilfører verdi. Dette tar verdifull tid fra kjerneaktiviteter som kundedialoger og salg, og demotiverer selgere som ønsker å yte sitt beste.

Hvor går det galt?

59% av selgere føler at vi som ledere ikke forstår hva som motiverer dem. Det er en misforståelse at lønn og anerkjennelse alene er nok for å holde dem motiverte. Dagens selgere søker mer mening og formål i arbeidet sitt, derfor en større forståelse for individets motivasjon er nødvendig.

Øk salget ditt med 64%

Studier viser at evnen til å tilpasse egen adferd er den største enkeltfaktoren for å øke ditt salg. Lær hvordan i vårt gratis digitale kurs!

Handlingsplan for å øke motivasjon

Forstå hva som demotiverer

For å effektivt adressere demotivasjon, er det først nødvendig å forstå de underliggende årsakene. Dette krever en inngående analyse av selgernes arbeidsmiljø, arbeidsbelastning og deres oppfatning av bedriftens kultur.

Tiltak: Gjennomfør en anonym undersøkelse for å identifisere de mest presserende årsakene til demotivasjon.

Gi utviklingsmuligheter

Å tilby klare utviklingsveier er avgjørende for å holde dem inspirerte, engasjerte og motiverte. Ved å skape tydelige karrieremuligheter, kan de se en fremtid innenfor bedriften og jobbe mot nye mål.

Tiltak: Etabler et mentorprogram som parer erfarne selgere med nyere ansatte for å veilede dem gjennom karriereutvikling og faglig vekst.

Gi myndighet

Å gi dem mer autonomi og beslutningsmyndighet kan øke deres engasjement og investering i arbeidet. Myndiggjøring handler om å gi selgere tillit og frihet under ansvar.

Tiltak: Implementer et system der selgere kan foreslå og teste ut nye strategier eller forbedringer i salgsprosessen, med mulighet for anerkjennelse og belønning.

Tilpasset oppfølging

En størrelse passer ikke alle. Hver selger er unik, med sine egne motiverende faktorer og arbeidsmetoder. En tilpasset oppfølging til hver selgers behov og motiv kan øke deres samlede tilfredshet og prestasjoner.

Tiltak: Gjennomfør regelmessige, individuelle utviklingssamtaler der selgerne kan uttrykke sine personlige karriereambisjoner og motta tilpasset veiledning.

Tilby opplæring

Investering i kontinuerlig opplæring og utvikling er nøkkelen til å holde dem oppdaterte og kompetente. Å tilby omfattende opplæringsprogrammer viser en investering i deres personlige og profesjonelle vekst, noe som kan øke deres engasjement og motivasjon betydelig.

Tiltak: Utvikle et integrert opplæringsprogram som omfatter både onboarding for nye selgere og kontinuerlig salgstrening. Dette programmet bør inkludere praktiske workshops, e-læring og regelmessige trening for å holde selgerne oppdaterte på de nyeste salgsteknikkene og den nyeste produktkunnskapen.

Du kan lese mer om det her: Omfattende opplæring i salgs- og ledertrening

Bruk teknologi

Ved å integrere teknologiske løsninger kan tidkrevende administrative byrder reduseres. Byrder som holder dem borte fra deres kjerneaktiviteter, som for eksempel kundedialoger og salg.

Tiltak: Implementer CRM-verktøy og automatiseringsprogramvare for å minimere manuelt papirarbeid og øke effektiviteten i salgsprosessen.

Prioriter mental helse

Det er avgjørende å prioritere mental helse og velvære for å sikre at de føler seg støttet og verdsatt. Dette bidrar til et mer positivt arbeidsmiljø og bedre langsiktige resultater.

Tiltak: Innfør programmer for mental helse og velvære, som for eksempel tilgang til rådgivningstjenester og fleksible arbeidstidsordninger for bedre balanse mellom jobb og privatliv.

En ny æra for salgsledelse

Det er på tide å innlede en ny æra for salgsledelse, der vi verdsetter innsikt og empati like høyt som salgstall. Ved å anerkjenne og ta tak i det som demotiverer, kan vi forvandle utbrente selgere til engasjerte og produktive ambassadører.

Dette vil vi ikke bare øke selgernes tilfredshet, men også gi positive utslag på topp- og bunnlinja!

Les flere artikler