Ikke bli en uprofesjonell «selger» du også!

av | Bli en god selger

En profesjon som krever mye kompetanse

Å være en ekte selger er ikke en tittel, det er en profesjon. En profesjon som krever mye kompetanse. En ekte selger skal virkelig være stolt av sitt yrke. Mange forstår ikke hvor mye innsats som skal til for å lykkes i denne bransjen.

Det er ikke rent sjelden vi hører; “Jeg jobbet som selger når jeg var litt yngre, men det var ikke den rette jobben for meg”. Vi hører også fra mange høyt utdannede advokater, ingeniører og økonomer, at de virkelig sliter med å få solgt sine tjenester. Millioner av mennesker prøver seg en eller annen gang i livet i denne bransjen – uten å lykkes!

Fordi det finnes så mange med denne tittelen som ikke tar jobben sin alvorlig nok, tror hele 94% av alle kunder at en selger i utgangspunktet har en “negativ” agenda. Dette fører til at vi lett kan bli oppfattet som sleipe, “pushy” eller uinteresserte, hvis vi ikke gjør tingene på rette måte. Noe som igjen gir et svært uprofesjonelt inntrykk. (Changing the sales conversation by Linda Richardson, 2014).

Dette fører til at vi lett kan bli oppfattet som sleipe, “pushy” eller uinteresserte.

Syv dårlige vaner som vil etterlate et uprofesjonelt inntrykk 

1. Manglende produktkunnskap

Ingenting føles verre enn å ikke kunne svare på noe man strengt talt burde hatt svaret på. Om vi ikke er helt ferske, er inngående produktkunnskap en av de tingene en kunde forventer at vi har. Vi skal tross alt benytte denne kunnskapen til å dekke det behovet vi eventuelt avdekker hos dem.

Det finnes selvfølgelig spørsmål vi ikke alltid har svaret på der og da, men det betyr på ingen måte at dette burde være en situasjon vi ofte kommer i. Det er viktig at vi alltid holder oss oppdatert og har god kunnskap om det vi selger.

Manglende produktkunnskap vil få deg til å framstå som uprofesjonell!

2. Å snakke mer en man lytter

Selv om det er viktig å markedsføre det vi kan tilby våre kunder, vil det å ikke lytte godt virke svært uprofesjonelt. Vi vil mest sannsynlig fremstå som stolte, arrogante og hovmodige. Vi kommer gjerne med feil løsning, fordi vi ikke har fått med oss hele bildet av situasjonen.

Det å virkelig lytte viser at man er ydmyk, imøtekommende, omtenksom og oppriktig interessert. Det er på denne måten vi vinner andre menneskers tillit og respekt.

Å snakke mer enn du lytter vil få deg til å framstå som uprofesjonell!

En del av kundens beslutningsprosess handler om å se det direkte utbyttet de får ved å «kjøpe» en egenskap. Ikke bare hvilke egenskaper som finnes.

3. Manglende evne til å gjøre egenskaper om til fordeler og utbytte

Veldig mange prøver å selge sine produkter og tjenester gjennom å liste opp hvilke egenskaper de har. Det er dessverre veldig dumt da alle undersøkelser viser at dette ikke gir noen følelse av konkret verdi for den som skal kjøpe. En del av kundens beslutningsprosess handler om å se det direkte utbyttet de får ved å «kjøpe» en egenskap. Ikke bare hvilke egenskaper som finnes. Grunnen til dette er primært fordi kunden, i motsetning til oss, ikke vet hva egenskapen gjør, hvilke fordeler den har, og hvilket utbytte dette gir dem.

Manglende evne til å gjøre egenskaper om til fordeler og utbytte vil få deg til å framstå som uprofesjonell!

Øk salget ditt med 64%

Studier viser at evnen til å tilpasse egen adferd er den største enkeltfaktoren for å øke ditt salg. Lær hvordan i vårt gratis digitale kurs!

4. Å avsløre prisen for tidlig

Å selge på pris er svært uprofesjonelt fordi vi egentlig ikke tar hensyn til hva kunden trenger. Vi viser at det viktigste for oss er å få solgt. Å holde tilbake den endelige prisen vil gjøre at vi virker mindre påtrengende.

Om kunden tar opp spørsmålet rundt pris, så fortell gjerne at du kommer tilbake til det når du har fått en klar forståelse om behovet, og hvilken løsning du mener passer. Vi må prøve å unngå spørsmålet om pris til vi har klart å bevise hvilket utbytte kunden får ved å kjøpe våre produkter og tjenester.

Å avsløre prisen for tidlig vil få deg til å framstå som uprofesjonell!

5. Å ikke tilpasse presentasjonen

Ingenting virker mindre personlig enn å vise kunden en standard presentasjon av våre produkter og tjenester. Hvorfor i all verden skal kunden guides gjennom løsninger som ikke har noe med deres unike behov å gjøre.

Å ikke tilpasse presentasjonen vil få deg til å framstå som uprofesjonell!

6. Manglende verbale og skriftlige ferdigheter

Selv om det ikke er nødvendig å være verdens beste taler eller forfatter, er det definitivt viktig at vi artikulerer godt, og at vi tar oss god tid til å få grammatikken korrekt.

Det kan høres veldig strengt ut, og for mange vil det være helt uvesentlig, men for noen personlighetstyper er dette en viktig del av deres beslutning. For disse personene er det ingenting som er mer uprofesjonelt enn slurv i denne delen av salget.

Manglende verbale og skriftlige ferdigheter vil få deg til å framstå som uprofesjonell!

7. Å fokusere på produktet og tjenesten fremfor kunden

Å lede salget med fokus på hva vi kan tilby er uprofesjonelt. Selv om vi selger et produkt eller en tjeneste, er det virkelig kunden som til syvende og sist betyr noe for salget. Hvis vi blir flinkere til å tenke mer på den vi prater med og mindre på å fremheve oss selv, våre produkter og våre tjenester, vil vi helt klart lykkes bedre.

Å fokusere på produktet og tjenesten fremfor kunden vil få deg til å framstå som uprofesjonell!

Et lite tips

Om du kjente igjen noen av disse vanene hos deg selv, anbefaler vi deg å gjøre noe med det snarest. Ikke vil du bare fremstå som en mer profesjonell selger, men du vil også øke din omsetning, din inntjening, og ikke minst din trivsel.

Lykke til med dine profesjonelle salgssamtaler!

Les flere artikler