Tillit — salgets fundament

av | Bli en god selger

Robust og solid

Forestill deg at du som selger er en dyktig tømrer i ferd med å bygge et hus. I denne illustrasjonen representerer tillit selve fundamentet. Uten et robust og stabilt grunnlag, vil selv det mest imponerende huset til slutt risikere å kollapse.

Denne illustrasjonen kaster lys over en avgjørende realitet i salg. Tillit er mer enn et viktig element; det er selve kjernen i ethvert forretningsforhold. Uten et solid fundament av tillit vil dine anstrengelser for å etablere varige kundeforhold være forgjeves, og din innsats kan raskt falle sammen under vekten av mistillit og usikkerhet.

Tenk på hvert møte med en kunde som en mulighet til å legge en nøye utvalgt stein i fundamentet. Hver positive interaksjon, hvert innfridde løfte, og hver ærlige samtale legger til en sterk, godt tilpasset stein som forsterker strukturen.

Husk at i en verden full av hurtige transaksjoner og flyktige relasjoner, kan den dype og ekte tilliten du bygger, være din måte å skille deg ut på. Det kan være nøkkelen til å etablere langvarige og meningsfulle kunderelasjoner og bygge ditt omdømme som en pålitelig, ærlig og kunnskapsrik rådgiver.

Hva er Tillit?

Definisjon

Tillit i salg innebærer kundens overbevisning om at du som selger vil handle ærlig, forutsigbart, og i deres beste interesse. Det er denne overbevisningen som lar kunder føle seg trygge når de tar avgjørelser basert på dine anbefalinger.

Tro på, forvissning om at noen er til å stole på eller har de egenskapene som kreves for å mestre en bestemt situasjon, utføre en bestemt oppgave — NAOB

Betydningen i salg

Din evne til å bygge tillit er kritisk. Et studie fra Salesforce viser at 95 % av kunder er mer lojale mot et selskap de stoler på, mens 92 % er mer tilbøyelige til å kjøpe tilleggsprodukter og tjenester fra pålitelige bedrifter.

Dette understreker at tillit ikke bare påvirker umiddelbare salg, men også bidrar til langsiktig kundelojalitet og gjentatte kjøp.

Bygge tillit hos kunden

Forståelse og empati

Forstå kundens utfordringer, ønsker og behov er første skritt. Empati gjennom gode spørsmål og aktiv lytting er essensielt for å bygge en relasjon basert på tillit. Jo bedre du forstår kunden, desto mer effektivt kan du tilpasse din kommunikasjon og løsning.

Ærlig kommunikasjon

Ærlighet i kommunikasjonen er vitalt. Ifølge en studie fra Edelman Trust Barometer, rangerer 81% av kunder ærlighet som den viktigste faktoren de ser etter i merker. Dette inkluderer å være transparent om produkter, tjenester, priser, og eventuelle begrensninger.

Ekspert på ditt felt

Du må være en ekspert på ditt felt. En undersøkelse fra PWC viste at 54% av kunder oppgir at dyptgående kunnskap er nøkkelen til en god kundeopplevelse.

Kunder stoler mer på selgere som viser ekspertise og kunnskap, ettersom det gir dem trygghet om at de tar informerte beslutninger.

Øk salget ditt med 64%

Studier viser at evnen til å tilpasse egen adferd er den største enkeltfaktoren for å øke ditt salg. Lær hvordan i vårt gratis digitale kurs!

Kritiske egenskaper, ferdigheter og holdninger

Egenskaper

  1. Integritet: Det å være ærlig og troverdig i alle dine interaksjoner. Dette skaper en forutsigbarhet og trygghet for kunden.
  2. Pålitelighet: Evnen til å oppfylle løfter og holde avtaler. Dette viser at du er ansvarlig og at kunder kan stole på deg.
  3. Empati: Evnen til å forstå og dele følelsene til kunden. Dette skaper en dypere forbindelse og viser at du bryr deg om mer enn bare salget.

Ferdigheter

  1. Kommunikasjonsevner: Å formidle informasjon på en klar og effektiv måte, samtidig som du lytter oppmerksomt, er essensielt for å virkelig forstå og adressere kundens utfordringer, behov og ønsker.
  2. Tilpasningsevne: Å tilpasse deg raskt når kundens behov endrer seg, markedet svinger, eller når det kommer nye produkter og tjenester, er viktig. Dette viser at du er god til å takle endringer og usikkerhet i en verden som aldri står stille.
  3. Løsningsorientert: Å raskt identifisere, håndtere og finne løsninger på problemer viser din forpliktelse til å ta kundens bekymringer på alvor.

Holdninger

  1. Kundefokus: Å aktivt prioritere og sette kundens interesser i først. Dette skaper en dypere tillit til at du konsekvent handler i deres beste interesse.
  2. Tålmodighet: Å vise tålmodighet vitner om en dyp respekt for kundens individuelle prosess og viser at du verdsetter deres tid.
  3. Positivitet: Å opprettholde en positiv holdning selv i utfordrende situasjoner. Dette bidrar til å skape en oppmuntrende og støttende atmosfære,

Kortsiktige fordeler

Salg bygget på tillit har større sjanse for å resultere i umiddelbare kjøp. En rapport fra Nielsen viste at 92 % av forbrukere stoler på anbefalinger fra personer de kjenner, og tillit kan plassere deg i denne kategorien av pålitelige kilder. Dette betyr ikke bare økt salg, men også høyere kundetilfredshet, ettersom kundene føler seg trygge på sine beslutninger.

Langsiktige Fordeler

På lang sikt er de største fordelene med tillit økt kundelojalitet og gjentatte kjøp. Tillit legger grunnlaget for varige relasjoner. Som selger vil du merke at lojale kunder blir ambassadører for ditt merke. De vil være mindre prisfølsomme og mer tilbøyelige til å kjøpe flere produkter eller tjenester over tid.

Ifølge en studie utført av Invesp, koster det fem ganger mer å tiltrekke en ny kunde enn å beholde en eksisterende, noe som gjør tillit til en kostnadseffektiv strategi i det lange løp.

Når tilliten brytes

Erkjenn feilen

Det første steget er å anerkjenne feilen og ta ansvar. En undersøkelse av Gallup viser at åpen og ærlig kommunikasjon etter et tillitsbrudd er avgjørende for gjenoppbyggingen av forholdet.

Åpen dialog

Å ha en transparent dialog er essensielt for å vise at du tar problemet på alvor. Forklar hva som gikk galt og hvilke skritt som blir tatt for å forhindre fremtidige problemer.

Handlingsplan

Utforming av en konkret handlingsplan, som inkluderer tydelige skritt for å rette opp i situasjonen og forebygge fremtidige problemer, demonstrerer din inderlige forpliktelse til ikke bare å forbedre situasjonen, men også til aktivt å gjenopprette den tapt tilliten.

Kort konklusjon

I salg er tillit langt mer enn bare en ønsket bonus – det er selve hjørnesteinen. Akkurat som et solid fundament er kritisk for et hus er tillit kritisk for å etablere og vedlikeholde langvarige kunderelasjoner.

Tillit strekker seg langt utover å skape et positivt førsteinntrykk; det handler om å kontinuerlig opprettholde en pålitelig og konsekvent tilstedeværelse. Å bygge tillit er en investering, ikke bare i for det kortsiktige salget, men i hele din fremtidige karriere.

Husk, i en verden der tilliten synker og forbrukere stadig utviser økende skepsis, kan din evne til å etablere og opprettholde tillit være den mest kritiske faktoren for å skille deg ut fra mengden.

Lykke til med fundamentet!

Les flere artikler

Norges beste selgere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Gjør som tusenvis av andre selgere og salgsledere! Få nye spennende artikler rett i innboksen 👊🏼 

Velkommen som abonnent!