Derfor må dere ha e-læring!

av | Bli en god leder

Lot du deg provosere av artikkelens tittel?

Bra, da har vi fått din oppmerksomhet!

Hvis du er en av de som mener at dine medarbeidere, deres kompetanse og deres prestasjoner er noe av det viktigste i en bedrift, anbefaler vi deg å lese videre.

Å lære opp sine ansatte er en oppgave ingen bedrifter eller ledere kommer utenom. Det er en prosess som tar vare på bedriftens viktigste ressurser og bør derfor ha en sentral rolle og være en svært gjennomtenkt del av selskapets strategi.

God opplæring er essensielt for å sette nyansatte (onboarding) og eksisterende medarbeidere inn i rutiner, arbeidsoppgaver og retningslinjer. Men mest av alt bør opplæringen sørge for at medarbeiderne hele tiden utvikler seg gjennom økt kompetanse og ferdigheter.

Loyal employees are not lemons. You do not squeeze the juice and throw them away Peter Drucker

E-læring er et perfekt verktøy i bedriftens opplæringsstrategi fordi den sørger for at alle ansatte får tilgang til den samme opplæringen. Det gir også ledere en mulighet til å skreddersy opplæringsforløpet til den enkelte medarbeider, og gjør det mulig å fokusere der utviklingspotensialet er størst.

Det finnes også mange andre grunner til at e-læring er en smart opplæringsstrategi.

Øk salget ditt med 64%

Studier viser at evnen til å tilpasse egen adferd er den største enkeltfaktoren for å øke ditt salg. Lær hvordan i vårt gratis digitale kurs!

Her har du fire av de viktigste:

1. Økonomisk

Bedriften vil spare penger fordi tradisjonell kursvirksomhet koster mye i form av reise, deltakeravgift, kursmateriale, kost og losji. En annen stor kostnad mange ikke tenker på, er tapt produksjon når denne medarbeideren er borte, eller at de må erstatte personen med annen arbeidskraft.

2. Kvalitet

Det er bedriften selv (eventuelt sammen med ekstern leverandør) som avgjør hva læringen skal inneholde og hvordan den skal se ut. Bedriften har også hele tiden mulighet til å kontrollere om læringen gir ønsket resultat. Om den ikke gjør det, kan man enkelt justere og eller tilføre innhold.

3. Kvantitet

Læringen er alltid tilgjengelig og antall deltakere som kan ha tilgang til den er ubegrenset. Læringen kan lett tilpasses flere språk slik at man kan få ensrettet utvikling også over landegrenser.

4. Tilgjengelighet

Gjennom bruk av en god LMS vil e-læring også være tilgjengelig for medarbeiderne hvor som helst og når som helst. Den kan fungere som et oppslagsverk som kan gi medarbeidere tilgang til en bestemt kompetanse akkurat når det er behov for den, også kjent som “just in time” prinsippet.

PS! Det er også vitenskapelig bevist at vi husker mer av et budskap dersom flere av sansene våre blir stimulert. Vi lar oss lettere engasjere gjennom kombinasjonen av bilde, lyd, og tekst. Spesielt når det er knyttet til tester, oppgaver, målinger, diplomer og poeng. Det er rett og slett slik hjernen vår fungerer! (Thomas Søndergaard i Animer)

Gjør deg denne tjenesten

Gi dine medarbeidere alle mulige forutsetninger til å lykkes ved å få e-læring inn i opplæringsstrategien! 

Les flere artikler