Endret adferd = Endret resultat!

av | Bli en god leder, Bli en god selger

Er du enig i påstanden?

En ting som er helt sikkert i salg er at uansett hvilke handlinger vi foretar oss får vi alltid et resultat. Om resultatet er bra eller dårlig er derimot avhengig av flere faktorer, noen kan vi styre og noen har vi ingen kontroll over. En ting vi kan styre og som har en direkte påvirkning på våre resultater, er vår egen adferd.

Det betyr også at ansvaret for våre resultater først og fremst hviler på oss selv og på våre egne individuelle valg.

En svært klok mann sa en gang: «toppen av galskap er å gjøre det samme om og om igjen og forvente et annet resultat» (Ukjent).

Tre sider av vår adferd vi kan gjøre noe med:

 1. Vi kan velge hvilke handlinger vi utfører.
 2. Vi kan velge hvilken kvalitet vi utfører handlingene med.
 3. Vi kan velge kvantiteten av disse handlingene.

Dette er gode nyheter. Det betyr at vi faktisk har mulighet til å endre våre resultater gjennom å endre våre egne handlinger. Det betyr også at ansvaret for våre resultater først og fremst hviler på oss selv. Ikke på våre kunder, vår bedrift eller vår leder.

Endring er det gjort svært mye forskning på. Det blir ofte beskrevet som svært komplekse og vanskelige prosesser. Dette er en sannhet med veldig store modifikasjoner. Endring er først og fremst er vanskelig når vi prøver å endre andre enn oss selv. Den største grunnen til at vi ikke klarer å gjøre endringer i egen adferd, er fordi (nesten) alle endringer krever at vi går utenfor vår egen komfortsone. Men tenk over dette;

Å endre adferd kan være smertefullt, men ingen ting er mer smertefullt enn å være i en situasjon hvor vi ikke leverer forventet resultat over tid.

Det finnes også andre grunner til at det å endre adferd kan være vanskelig. Mye av det vi gjør er helt automatiske handlinger (vaner/uvaner) og en del av disse handlingene er igjen knyttet til følelsesmessige belønninger.

Men dette er kun vanskelig å gjøre noe med, når forutsetningen for endring ikke er tilstede. Er forutsetningene tilstede, kan endringer gjøres fort og med svært gode resultater. For å finne ut om vi har forutsetninger for å gjøre endringer i vår egen adferd kan vi bruke resultattrappen.

(Basert på De Logiske Nivåer ved Robert Dilts)

Øk salget ditt med 64%

Studier viser at evnen til å tilpasse egen adferd er den største enkeltfaktoren for å øke ditt salg. Lær hvordan i vårt gratis digitale kurs!

Gransk deg selv med disse spørsmålene:

 • Resultat  – Hvor er jeg i dag og hvilket resultat har jeg? Hvorfor ønsker jeg et annet resultat? Er ønsket om et nytt resultat mitt eget eller er det noen andres ønske?
 • Adferd – Hva gjør jeg, hvor mye gjør jeg og hvordan oppfører jeg meg for å få det resultatet jeg har i dag? Gjør jeg det jeg gjør i samsvar med det jeg vet gir resultater? Hva kan jeg gjøre annerledes?
 • Kunnskap og ferdigheter – Hva kan jeg og hvilke ferdigheter og evner har jeg i dag? Vil den kunnskapen og de ferdighetene jeg allerede har være nok til å endre denne adferden? Hva må jeg eventuelt lære meg for at en endring skal være mulig?
 • Verdier og holdninger – Har jeg verdiene og holdningene jeg trenger for å starte med en endring? Har jeg verdiene og holdningene jeg trenger for å endre adferd? Har jeg viljen til å sette i gang? Er jeg ydmyk nok til å se at det faktisk er jeg som må gjøre noe annerledes?
 • Identitet – Hvem er jeg og hvordan blir jeg oppfattet? Vil den jeg er og slik jeg blir oppfattet hjelpe meg eller motarbeide meg i jakten på en ny adferd?
 • Visjon – Hva ønsker jeg og og hva er min hensikt med det jeg gjør? Samsvarer en ny adferd med mine grunnverdier og mitt mål i livet?

Som vi ser når vi beveger oss nedover «trappen», kan det være at forutsetningene for å endre vår egen adferd kanskje ikke er på plass helt enda. Det kan også være at forutsetningene strander på svært forskjellige steg eller på flere av stegene samtidig.

Jo fler av stegene vi må jobbe med og jo lenger ned i trappen vi må, desto mer ut av komfortsonen må vi, desto lenger tid vil det mest sannsynlig ta og jo tøffere vil oppgaven med å endre adferd bli.

Uansett har vi nå to valg:

 1. Vi kan fortsette å gjøre det vi gjør med de resultatene og de følelsene det medfører.
 2. Vi kan starte jobben med å gjøre endring i vår adferd slik at vi på sikt kan forvente andre og bedre resultater.

Kort oppsummert

Endringer i adferd trenger ikke å være vanskelig, så lenge vi vet hvilke forutsetninger vi har for å gjøre dem, og så lenge vi kan skape vilje og frigjøre ressurser til å starte arbeidet. Om du ikke har tatt ut ditt maksimale potensiale håper vi du tar deg tiden med å gjøre endringer i din adferd. Mest av alt fordi vi vet at dette er den største enkeltfaktoren i et endret resultat, men også fordi det stort sett er den eneste faktoren vi selv har kontroll over.

Lykke til med å endre din adferd!

Les flere artikler

Norges beste selgere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Gjør som tusenvis av andre selgere og salgsledere! Få nye spennende artikler rett i innboksen 👊🏼 

Velkommen som abonnent!