Mål som er skapt for å oppnås!

Hva er SMART mål? Det er ingen hemmelighet at noen selgere og ledere lykkes bedre enn andre. Dette finnes det selvfølgelig mange grunner til. En ting som derimot er helt sikkert, er at de som lykkes over tid, alltid vet hva de ønsker seg og hvorfor de ønsker det. De har et krystallklart fokus! De har lagt en plan for hvordan de skal nå målene sine. De vet nøyaktig hva som må gjennomføres hver dag for å oppnå dette. Mange av dem bruker en veldig kjent modell for å sette mål. Modellen er kjent som SMART mål. Men hvordan setter man egentlig mål etter denne modellen?

Fører vi svarer på det kan det være fint å se på hvorfor det er lurt å sette seg mål:

8 Grunner til å sette seg mål:

 1. Klarere fokus – Klart overblikk over dine intensjoner og det du virkelig ønsker å oppnå.
 2. Optimal bruk av ressurser – Det er aldri nok ressurser til å gjøre alt, derfor vil mål hjelpe deg å prioritere.
 3. Effektiv bruk av tid – Stopp med å gjøre det du ikke trenger å gjøre.
 4. Oppnå mental ro – Ofte har vi alt for mye i tankene. Det å skrive ned dine mål kan hjelpe deg å sortere.
 5. Lettere for å ta beslutninger – Det å vite hva du skal gjør det enklere å ta riktige valg.
 6. Lettere å måle –Du får full oversikt over hva du gjør og hva det gir.
 7. Økt kreativitet – Du finner nye veier til målet.
 8. Enklere kommunikasjon – Andre vet bedre hva du ønsker og hvorfor du ønsker det.

Mål er bare en ønskeliste med mindre vi konverterer dem til handlinger.

Å sette mål er nyttig for å ha fokus på våre handlinger. Det er lett å overse ideen om at noen mål kan være mer motiverende enn andre. De ulike målene man setter kan ha en reell innvirkning på hvorvidt man realistisk og effektivt kan oppnå dem.

Før man setter seg en klar målsetting kan man bruke resultattrappen (basert på De Logiske Nivåer ved Robert Dilts). Denne bruker man for å få et nærmere perspektiv på hva som skal til for å få til en endring. Hva som skal til for å få et annet resultat. Noe som selvfølgelig er det man ønsker ved å sette et mål!

Man kan spørre seg selv:

 • Resultat (omgivelser) – Hvilket resultat har jeg i dag? Hvor er jeg i dag?
 • Adferd – Hva gjør jeg, hvor mye gjør jeg og hvordan oppfører jeg meg for å få det resultatet? Hva kan jeg gjøre annerledes?
 • Kunnskap og ferdigheter – Hva kan jeg og hvilke evner har jeg i dag? Hva må jeg lære meg for å endre resultatet?
 • Verdier og holdninger – Hva er viktig for meg og hvorfor gjør jeg det jeg gjør? Har jeg rett holdning for endre resultatet?
 • Identitet – Hvem er jeg og hvordan blir jeg oppfattet? Vil den jeg er og slik jeg blir oppfattet hjelpe meg til et nytt resultat?
 • Visjon – Hva ønsker jeg og og hva er min hensikt? Samsvarer et nytt resultat med mine grunnverdier og mitt mål i livet?

Når man nå har funnet ut at det er personlige forutsetninger for å sette et nytt mål, er man klar til å utforme selve målet. Dessverre bruker mange altfor liten tid på å avklare hva de egentlig har tenkt å gjøre, før de tar initiativet.

Det er lett å sette mål som er så generelle at man ikke vet nøyaktig hva man prøver å oppnå. Dette er en av de virkelige verdiene av å sette mål som er spesifikke, målbare, attraktive, realistiske og tidsbestemte.

Øk salget ditt med 64%

Studier viser at evnen til å tilpasse egen adferd er den største enkeltfaktoren for å øke ditt salg. Lær hvordan i vårt gratis digitale kurs!

Det er dette man kan bruke SMART mål til:

Spesifikt – Målet er konkret, detaljert og klart definert. Jo mer spesifikt målet ditt er, jo lettere vil det være å nå det.

Målbart – Du må kunne følge med på resultatene underveis. Du må kunne se om du har nådd målet ditt eller ikke.

Attraktivt – Du må ha et personlig ønske om å oppnå målet. 80% av å nå et mål er faktisk å finne et stort nok “hvorfor” for deg selv.

Realistisk – Du må ha mulighet til å nå målet (det er en sammenheng mellom må og kan). Dette betyr derimot ikke at det trenger å være enkelt. La dine mål være utfordrende.

Tidsbestemt –  Målet må ha en tidsramme som helst ikke er for lang.

Om vi sørger for at alle disse faktorene er tatt hensyn til og beskrevet, da er vi på god vei. Vi er likevel ikke i mål helt enda. Smarte mål er fortsatt bare en ønskeliste, med mindre vi konverterer dem til handlinger. Uten fokus på gjennomføring er det fortsatt kun en god intensjon! Da har det ikke noe å si hvor godt designet og utformet målet er.

For å sikre gjennomføring av dine smarte mål kan du bruke følgende suksessoppskrift: 

Oppskrift på gjennomføring av smart mål:

1. Planlegg dine handlinger

For å nå målet må du utarbeide en plan for hvordan du skal oppnå det. Du må finne ut hva det krever av deg. Hva du skal legge ned av tid og energi. Du må bryte ned målene. Du må sette noen klare frister for når du skal gjennomføre dine forskjellige handlinger.

Det er viktig at du bryter målene ned i noe du lett kan forholde deg til. Hva skal du gjøre denne måneden? Denne uken? Kanskje allerede i dag før lunsj?

Stikkordet er en detaljert plan som du følger!

2. Ta action

Forberedelse er selvfølgelig viktig, men ingen ting skjer uten handling. Du må komme i gang. Du oppnår kun målet hvis du er villig til å jobbe knallhardt. Husk at det eneste du har 100% kontroll over er dine egne handlinger. De fleste eksterne faktorer kan vi påvirke, men ikke kontrollere. Sørg for å strukturere tiden din. Bringer det du gjør deg nærmere eller lenger fra målet ditt?

3. Evaluer din progresjon

Det er svært viktig å vurdere progresjonen løpende. Du må finne ut hva du har oppnådd (eller ikke). Hvorfor du eventuelt har oppnådd det. Hva som står igjen. Du må vurdere om det er noe du kan gjøre annerledes for å sikre at du når målet, eller for å sikre at du når det raskere.

Du kan bruke resultattrappen for å lettere se hvor det har stoppet opp. Er det adferden, kunnskapen eller holdningen din det er noe galt med? Det kan være lett å miste motet hvis den forventede progresjonen er fraværende. Ikke la det stoppe deg. Nå har du muligheten til å tilpasse handlingene dine!

Den høyeste belønningen for menneskets strev er ikke hva han får for det, men hva han blir av det! – John Ruskin

4. Tilpass dine handlinger

Du kan justere handlingene dine slik at de harmonerer med den gjenstående delen av målet ditt. Du kan heve eller senke innsatsen din. Du kan tilføre mer kvalitet. Du kan prioritere annerledes, eller bare fortsette med akkurat det du har gjort. Uansett må du aldri glemme hvorfor du har satt deg det målet du har.

Kort konklusjon

Det å sette og gjennomføre mål er en øvelse som krever selvransakelse, ydmykhet, pågangsmot og motivasjon. Heldigvis er resultat i andre enden både ønsket og jobbet hardt for!

Lykke til med dine SMART mål!

Les flere artikler

Norges beste selgere

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Gjør som tusenvis av andre selgere og salgsledere! Få nye spennende artikler rett i innboksen 👊🏼 

Velkommen som abonnent!